Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Dziś w Ciekotach odbyło się oficjalne otwarcie jednej z największych inwestycji drogowych w gminie Bodzentyn. Przebudowa drogi na trasie Święta Katarzyna – Wilków – Mąchocice, była jednym z priorytetowych działań podjętych przez samorządy w celu poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz mieszkańców. Droga wraz z infrastrukturą jest oddana do użytku od ponad pół roku, jednak jeszcze do tej pory nie odbyło się jej oficjalne otwarcie.

Podczas uroczystego otwarcia długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji obecni byli przedstawiciele samorządu Miasta i Gminy Bodzentyn t.j. Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba, Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie Agnieszka Barcikowska oraz Anna Obara, Sołtys Sołectwa Święta Katarzyna Piotr Janicki. Na uroczystym przekazaniu obecni byli także: Posłowie na Sejm RP Agata Wojtyszek oraz Krzysztof Lipiec, Senator RP Krzysztof Słoń, Starosta Kielecki Mirosław Gębski, Członek Zarządu Powiatu w Kielcach Cezary Majcher, Radni Powiatowi Małgorzata Popiel, Andrzej Michalski, Zbigniew Zagdański, a także Wójt Gminy Masłów Tomasz Lato.

Proces inwestycyjny rozpoczął się w 2017 roku, kiedy to Gmina Bodzentyn ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej ścieżki pieszo-rowerowej w msc. Wilków-Święta Katarzyna. Przetarg wygrała firma Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek za kwotę 162 360,00 zł brutto. Dokładne opracowanie projektu przebudowy drogi poprzedziło szereg spotkań i konsultacji społecznych z mieszkańcami. W roku 2019 Gmina Bodzentyn zawarła umowę projektową z firmą IdeaProjekt na wykonanie dokumentacji na kolejny odcinek od pompowni do Ciekot za kwotę 55 350,00 zł brutto. Ostatnia podpisana umowa dotyczyła wykonania dokumentacji projektowej budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej. Umowę o wartości 44 000,00 zł brutto podpisano z firmą Drogowa Pracownia Projektowa Jarosław Białek w 2020 roku. Wykonana dokumentacja była sukcesywnie przekazywana do Starostwa Powiatowego przez Radnych Rady Miejskiej za pomocą podejmowanych uchwał w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego.

Jak można zauważyć Gmina Bodzentyn miała bardzo duży udział w przebudowie drogi. Warto podkreślić, że w 2019 roku Gmina Bodzentyn przygotowała wniosek o dofinansowanie, który następnie przekazała do Starostwa z prośbą o złożenie do Wojewody w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn podjął także decyzję o przekazaniu pomocy finansowej do Powiatu Kieleckiego w łącznej wysokości 2 670 276,17 zł.

Zarówno mieszkańcy, jak i władze samorządowe długo zabiegały o poprawę jakości jezdni oraz przede wszystkim bezpieczeństwa. Jak wynika z informacji przekazanych przez Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach ilość zdarzeń drogowych znacznie się zmniejszyła. W latach 2016-2021 ilość wypadków zgłoszonych wynosiła statystycznie cztery rocznie, natomiast kolizji dwadzieścia trzy rocznie. Od czasu oddania drogi do użytku t.j. od 01.08.2022 roku do 31.12.2022 r. nie odnotowano żadnych wypadków oraz zaledwie dwie kolizje.

Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej, utworzenie asfaltowego ciągu pieszo - rowerowego o szerokości około dwóch metrów na całej długości inwestycji, budowę chodnika, stworzenie przejść dla pieszych oraz zatoczek wraz z przystankami dla autobusów.

- Pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację tej ważnej inwestycji, która była długo wyczekiwana przez mieszkańców, turystów i wszystkich, którzy na co dzień pokonują ten odcinek. Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do Poseł na Sejm RP Pani Agaty Wojtyszek i Senatoar RP Pana Krzysztofa Słonia, ponieważ wspierali oni działania naszego samorządu. Dziękuję także władzom powiatu i województwa obecnej kadencji, jak i tej poprzedniej, która rozpoczęła realizację tej inwestycji. Wyrazy wdzięczności należą się także radnym rady miejskiej oraz sołtysom z naszej gminy. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom oraz dobrej współpracy udało się osiągnąć główny cel, jakim było zwiększenie bezpieczeństwa na przebudowanym odcinku drogi. – skomentował Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba

Poprzez wykonanie prawie 8 km ścieżki rowerowej łączącej dwie gminy inwestycja ta będzie także wspaniałą atrakcją zarówno dla turystów, jak i mieszkańców. Trasa prowadzi przez urokliwe, malownicze i atrakcyjne tereny Gór Świętokrzyskich.

Realizacja inwestycji wyniosła ponad 16 mln 139 tys. zł, z czego ponad 10 mln 399 tys. zł pochodziło ze środków z dofinansowania w ramach „Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”. Natomiast wkład finansowy samorządów w wykonanie inwestycji wyniósł: powiat kielecki w kwocie ponad 2 mln 557 tys. zł, gmina Bodzentyn ponad 2 mln 670 tys. zł oraz gmina Masłów 512 tys. zł.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech