Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Na podstawie Uchwały Nr 202/193/2021 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego, ogłasza się nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Powiatu Kieleckiego:

1. Rada Seniorów Powiatu Kieleckiego jest podmiotem społecznym o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje z Radą i Zarządem Powiatu Kieleckiego w obszarze polityki społecznej i senioralnej powiatu.

2. Do zadań Rady należy w szczególności: - przedstawianie propozycji w zakresie ustalania priorytetów zadań na rzecz seniorów, - monitorowanie i sygnalizowanie potrzeb seniorów, - wydawanie opinii i formułowanie wniosków, służących rozwojowi działalności na rzecz seniorów, - konsultowanie i zgłaszanie opinii do aktów prawa miejscowego i programów dotyczących seniorów.

3. Kandydatem na członka Rady może być osoba, będąca przedstawicielem: - Gminnych Rad Seniorów, - Uniwersytetów Trzeciego Wieku, - Organizacji pozarządowych mających w obszarze swojej pracy działania na rzecz seniorów, - Niezrzeszonych grup aktywnych seniorów w wieku 60 lat i więcej, działających wspólnie i na rzecz swojego środowiska np. w klubach seniora.

4. W skład Rady wchodzi od 5 do 20 członków.

5. Kadencja Rady trwa 5 lat.

6. Pierwsza kadencja Rady trwa do końca obecnej kadencji Rady Powiatu w Kielcach.

7. Zgłoszenia kandydatów należy dokonywać na formularzach zgłoszeniowych: - Załącznik Nr 1 - dla przedstawiciela podmiotu działającego na rzecz osób starszych - Załącznik Nr 2 - dla przedstawiciela osób starszych stanowiących załączniki do statutu. 8. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą w terminie do dnia 30 lipca 2021 r.

OGŁOSZENIE

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

ZAŁ. NR 2 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

STATUT RADY SENIORÓW

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech