Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Szanowni Państwo,

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. informuje, iż w związku z realizacją umowy podpisanej z firmą P.H.U METERING na dostawę i montaż urządzeń do radiowego odczytu stanu wodomierzy w dniach 12-15 listopada 2019 r. w miejscowości Orzechówka, Skorucin, Kamionka, Wzdół Parcele, rozpocznie się wymiana wodomierzy głównych na nowe wyposażone w tzw. „nakładki radiowe” – dotyczy wszystkich wodomierzy, które straciły legalizację i starszych niż 2 lata. Wodomierze wymienione w ostatnim czasie (2 lata) zostaną uzupełnione o moduły do zdalnego odczytu. Wymiana wodomierzy odbywać się będzie w godzinach od 7.00 do ok. 19.00. W przypadku nieobecności Odbiorcy przy pierwszej próbie montażu, kolejna próba zostanie podjęta w godzinach wieczornych lub po kontakcie telefonicznym z monterami. Numery kontaktowe monterów pozostawione będą na posesji w widocznym miejscu lub w skrzynce pocztowej.

W związku z wymianą konieczna może okazać się przerwa w dostawie wody.

Obiorcy usług są zobligowani do:

  1. Przygotowania swobodnego dostępu do instalacji wodomierzowej (wodomierza wraz z zaworami). Jeśli dostęp do wodomierza będzie utrudniony, Odbiorca na własny koszt będzie zobligowany do przeróbki instalacji w celu umożliwienia montażu wodomierza w miejscu łatwo dostępnym. W przypadku braku technicznych możliwości zamontowania nowego wodomierza może nastąpić rozwiązanie umowy i zamknięcie przyłącza lub ewentualna zmiana umowy na rozliczenie ryczałtowe.
  2. Umożliwienia montażu nowych urządzeń pracownikom reprezentujących Wykonawcę poprzez udostępnienie pomieszczenia, w którym jest zamontowany wodomierz.
  3. Podpisu protokołu likwidacji „starego” wodomierza i montażu „nowego” (lub upoważnienie pisemne do podpisu innej osoby zgodnie z załącznikiem do pisma).
  4. Zlokalizowania i udostępnienia zasuw na przyłączach na czas wymiany wodomierza.

W efekcie realizacji inwestycji odczyty wodomierzy będą przeprowadzane zdalnie, dzięki czemu obecność odbiorcy podczas tych czynności przestanie być konieczną. Dodatkową korzyścią wynikającą z wdrożenia nowego systemu będzie regularność otrzymywanych faktur, co z pewnością wyeliminuje kumulowanie się kilku okresów rozliczeniowych w jedną płatność. Cyfryzacja odczytów wodomierzy umożliwi również identyfikację awarii, wycieków oraz wszelkich nieprawidłowości pracy wodomierzy.

Informujemy również Odbiorców, którzy mają zamontowane wodomierze dodatkowe tzw. „podliczniki” w ramach podpisanej umowy z PUK Bodzentyn o konieczności ich wymiany na własny koszt na wodomierze z modułem radiowym W-mbus IP 68 (nie jest to konieczne w przypadku wodomierzy, które mogą współpracować z wdrażanym systemem). Istnieje możliwość wymiany podliczników przez firmę wykonującą wymianę wodomierzy głównych po cenie umownej (cena usługi wraz z materiałem wynosi):

  • Dostawa i montaż wodomierza jednostrumieniowego, suchobieżnego, kl. dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi 1/2” wraz z nakładką do odczytu radiowego – 250 zł netto + VAT,
  • Dostawa i montaż wodomierza jednostrumieniowego, suchobieżnego, kl. dokładności R=160 wg MID dla średnicy fi 3/4” wraz z nakładką do odczytu radiowego – 256 zł netto + VAT.

Jeśli wodomierze dodatkowe nie zostaną wymienione na radiowe, Spółka rozważa rozwiązanie dotychczasowej umowy, w zakresie podlicznika.

 

Wymiana wodomierza dodatkowego (tzw. podlicznika) odbywać się będzie na podstawie pisemnego oświadczenia/zlecenia złożonego przez odbiorcę lub osobę upoważnioną. Faktura za wodomierz dodatkowy zostanie wystawiona w terminie późniejszym, na etapie rozliczeń z Wykonawcą.

Odbiorcy, którzy chcieliby zamontować nowe wodomierze dodatkowe zobligowani są do złożenia wniosku o wyrażenie zgody przez PUK Bodzentyn na montaż wodomierza dodatkowego tzw. „podlicznika”. Wzór wniosku jest dostępny na stronie http://puk.bodzentyn.pl/ bądź w sekretariacie biura na ul. Kieleckiej 83.

Harmonogram wymiany wodomierzy w ramach realizacji zadania pn. „Cyfryzacja odczytu stanu liczników w Gminie Bodzentyn poprzez zakup i montaż wodomierzy wyposażonych w moduły radiowe"

Lp.

Miejscowość

Termin wymiany wodomierzy

          Godziny pracy monterów

1.

Kamieniec

7-8 października 2019 r.

7.00-19.00

2.

Ściegnia

7-8 października 2019 r.

3.

Chrusty

7-8 października 2019 r.

4.

Kamienna Góra

8-9 października 2019 r.

5.

Parcelanci

8-9 października 2019 r.

6.

Leśna Stara Wieś

9-10 października 2019 r.

7.

Podkonarze

14-15 października 2019 r.

8.

Bodzentyn, ul. Wolności

14-15 października 2019 r.

9.

Sieradowice Pierwsze

16-17 października 2019 r.

10.

Śniadka Pierwsza

16-17 października 2019 r.

11.

Śniadka Trzecia

16-17 października 2019 r.

12.

Śniadka Parcele

16-17 października 2019 r.

 13.

Sieradowice Parcele, Sieradowice Drugie, Śniadka Druga

21-22 października 2019 r.

 14.

Dąbrowa Górna

23-24 października 2019 r.

 15. Dąbrowa Dolna,Celiny  28-29 października 2019 r.
 16. Grabowa  30 październik 2019 r.
17. Orzechówka, Skorucin, Kamionka, Wzdół Parcele,   12-15 listopad 2019 r.

 

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech