Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

W dniu 26 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, Burmistrz Dariusz Skiba i właściciel firmy pan Włodzimierz Olszewski w obecności Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego dr inż. Jana Reklewskiego oraz Kierownika Referatu Budowlano-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pana mgr inż. Piotra Szafrańca (dyrektor ŚPN 2013-2016 z którym zostało podpisane pierwsze porozumienie w sprawie ścieżki rowerowej) podpisali umowę na roboty budowlane z terminem wykonania do 15 października 2020

 

W dniu 26 kwietnia br. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn, Burmistrz Dariusz Skiba i właściciel firmy pan Włodzimierz Olszewski w obecności Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego dr inż. Jana Reklewskiego oraz Kierownika Referatu Budowlano-Inwestycyjnego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pana mgr inż. Piotra Szafrańca (dyrektor ŚPN 2013-2016 z którym zostało podpisane pierwsze porozumienie w sprawie ścieżki rowerowej) podpisali umowę na roboty budowlane z terminem wykonania do 15 października 2020r.

Wkrótce rozpoczną się roboty dotyczące budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Wśród 5 firm, które przystąpiły do przetargu najkorzystniejszą ofertę złożył Zakład Robót Drogowych Włodzimierz Olszewski ze Skarżyska-Kamiennej, który za odcinek o długości 3,67 km ścieżki zaproponował kwotę 3.776.560,39 zł brutto.

Budowa ścieżki rowerowej jest elementem projektu pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” realizowanego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 Działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”, gdzie Gmina Bodzentyn ma przyznane dofinansowanie w wysokości 2.654.708,95 zł.

Gmina już w październiku ubiegłego roku ogłosiła przetarg na roboty budowlane dot. ścieżki rowerowej, jednakże kwoty zaproponowane wówczas przez firmy znacznie przekraczały budżet przewidziany na ten zakres robót (najkorzystniejsza oferta to 4.992.063,98 zł). Przetarg ówczesny został unieważniony, a Gmina za zgodą Urzędu Marszałkowskiego wydłużyła okres realizacji projektu oraz podzieliła budowę ścieżki rowerowej na dwa etapy tj. roboty przygotowawcze dotyczące wycinki drzew, które należało przeprowadzić w okresie zimowym oraz na roboty dotyczące budowy nawierzchni. Dzięki temu zabiegowi udało się zaoszczędzić ok. 1 mln. Obecnie koszt wycinki i robót budowlanych zamyka się kwotą łączną 3.958.797,19 zł.

Budowana ścieżka rowerowa szerokości do 2,5m o nawierzchni asfaltowej będzie składała się z dwóch odcinków, tj. od granicy Gmin Bodzentyn-Górno przez obszar leśny z Krajna do Św. Katarzyny (blisko 700 m) oraz od kapliczki w Św. Katarzynie do Podgórza (prawie 2.976 m). Trasę ścieżki wyznaczono nawiązując do istniejących pasów dla rowerów drogi wojewódzkiej nr 752 stanowiąc uzupełnienie i połączenie tzw. Małej Pętli Świętokrzyskiej. Ścieżka będzie przebiegała za rowem prawie w 90% przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Będzie wyposażona w elementy edukacyjne jak tablice z informacjami na temat chronionych gatunków roślin i zwierząt, czy siedlisk przyrodniczych. Przy ścieżce, naprzeciw obszaru ochrony ścisłej „Mokry Bór” będzie wydzielone miejsce wypoczynkowe tj. wiata z ławkami i stołami, stojak na rowery.

Gmina Bodzentyn poczyniła bardzo duże starania w przygotowanie tej inwestycji do realizacji. Trudny i długotrwały proces rozpoczął się już w 2015r. od podpisania porozumienia ze ŚPN o wymianie gruntów pod budowę ścieżki. Następnie Gmina prowadziła rozmowy z prywatnymi właścicielami działek położonych na terenie ŚPN, aby od nich wykupić działki i przekazać je Parkowi w zamian za pas wzdłuż drogi 752, gdzie będzie przebiegała ścieżka. Zlecone były operaty szacunkowe wyceny tych nieruchomości, następnie podziały działek przeznaczonych pod ścieżkę, zawarte akty notarialne (w sumie Gmina Bodzentyn nabyła 46 działek). W celu zawarcia umowy zamiany gruntów z Parkiem wymagana była zgoda organu nadzorującego tj. Ministra Środowiska, podobnie jak uzyskanie odstępstw od zakazów obowiązujących na obszarze parków narodowych. Wymagane decyzje umożliwiające rozpoczęcie inwestycji Gmina uzyskała po trzech latach intensywnych prac. Gmina Bodzentyn jest jedynym samorządem gminnym w Polsce, który samodzielnie podjął się trudu przystąpienia do realizacji budowy ścieżki rowerowej na terenie objętym najwyższą formą ochrony, tj. zarówno parku narodowego jak i obszaru Natura 2000, jednocześnie nie posiadając pod inwestycję nawet 1m2 swojego gruntu.

Wybudowana ścieżka zapewni bezpieczną i wygodną komunikację rowerową po Górach Świętokrzyskich, gdyż zamknie, tzw. „Małą Pętlę Świętokrzyską”. Inwestycja ta ma okazję stać się bardzo ważną atrakcją turystyczną w najcenniejszych obszarach przyrodniczych naszego województwa.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech