Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

W dniu 5 czerwca 2018 roku po długich staraniach Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego Jan Reklewski przed Notariuszem dokonali wymiany działek pod budowę ścieżki rowerowej na trasie Święta Katarzyna – Podgórze

Działki przeznaczone  do zmiany usytuowane są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej. Budowa bezpiecznej ścieżki rowerowej o długości 3,67 km ulokowanej za rowem oddzielającym ją od jezdni pozwoli połączyć dwie turystyczne miejscowości naszej gminy. Gmina Bodzentyn już w tym roku planuje rozpoczęcie prac nad tym strategicznym obiektem turystycznym dla naszej gminy i całego regionu świętokrzyskiego. Zadaniem ścieżki rowerowej jest przeniesienie ruchu rowerowego z bardzo intensywnie wykorzystanej przez samochody drogi wojewódzkiej nr 752. Zaprojektowana ścieżka rowerowa  połączy istniejący odcinek ścieżki rowerowej Górno – Święta Katarzyna  z budowaną ścieżką rowerową na będącej w przebudowie  drodze 752, na odcinku Podgórze – Bodzentyn. Inwestycja przyczyni się także do ochrony i zabezpieczenia cennych przyrodniczo siedlisk i gatunków  Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry PLH 260002, poprzez kompleksowe ukierunkowanie ruchu turystycznego. Wykonanie ścieżki  pieszo-rowerowej wraz z tablicami informacyjnymi omawiającymi walory przyrodnicze Parku, pozytywnie wpłynie również na propagowanie idei ochrony przyrody. W związku z powyższym Gmina Bodzentyn dokonała zamiany działek ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym.

Zamiana gruntów z Gminą Bodzentyn i wybudowanie na tych gruntach ścieżki rowerowej dodatkowo spotkało się z bardzo pozytywnym odbiorem mieszkańców, gdyż wychodzi to naprzeciw wieloletnim oczekiwaniom właścicieli gospodarstw agroturystycznych, przedsiębiorców regionu jak również przyjeżdżających w Góry Świętokrzyskie turystów. Nowa droga rowerowa będzie miała tym samym ogromne znaczenie stanowiąc element ciągu komunikacyjnego biegnącego  wokół terenów Świętokrzyskiego Parku Narodowego, w kierunku  Świętego Krzyża. Budowa tego długiego odcinka trasy rowerowej biegnącej przez bardzo atrakcyjne tereny Parku Narodowego wpisuje się w ogólną koncepcję rozwoju ruchu turystycznego w regionie. To całościowe podejście do problemów tras rowerowych pozwoli dzięki staraniom naszych władz rozwijać ruch turystyczny również poza głównym okresem turystycznym.

W ramach projektu wybudowana zostanie ścieżka o długości 3,67 km prowadząca przez teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 752 od Krajna przez Św. Katarzynę w kierunku Bodzentyna do Podgórza.

Projekt gminy Bodzentyn pn. „Ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie obszaru Natura 2000 Łysogóry poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zostanie dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014- 2020, działania 4.5 „Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo”.

Na podstawie zawartej pre-umowy gmina Bodzentyn ma przyznane dofinansowanie w wysokości 2 654 708,95 zł.

20180605 102426 001

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech