Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

14 stycznia 2016r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie odbyły się konsultacje w sprawie rewitalizacji Gminy Bodzentyn. Konsultacje ze stowarzyszeniami i podmiotami prowadzącymi działalność społeczną prowadził Burmistrz Dariusz Skiba. W trakcie spotkania uczestnicy mieli okazję wypowiedzenia się na temat potrzeb i oczekiwań, które przyczyniłyby się do ożywienia nie tylko gospodarczego ale również społecznego i kulturalnego całej gminy Bodzentyn. Działania prowadzące do ograniczenia negatywnych zjawisk środowiskowych i przestrzenno-funkcjonalnych miałyby być skoncentrowane głównie w mieście Bodzentyn i dotyczyć powinny rewitalizacji wzgórza zamkowego i jego sąsiedztwa oraz obiektów zabytkowych. Działania te miałyby pozytywny wpływ na obraz całej gminy i podniosłyby jej atrakcyjność turystyczną.

Wśród problemów infrastrukturalnych ograniczających dostępność turystyczną wymieniano m.in.:

- brak parkingu dla autokarów i wycieczek,

- niedostateczne wyeksponowanie ruin zamku oraz zmiana funkcji jego otoczenia, tj. przeniesienie lokalizacji boiska sportowego, zagospodarowanie terenu wokół stawów biskupich u podnóża wzgórza zamkowego,

- zły stan techniczny pozostałości murów obronnych i brak ich wyeksponowania,

- brak zaplecza sanitarnego, toalet, punktów gastronomicznych typu kawiarnie i restauracje dostępne cały rok.

Do ożywienia społecznego, podniesienia atrakcyjności Gminy jako miejsca zamieszkania oraz wypoczynku stowarzyszenia wskazywały:

- ożywienie Rynku Górnego, tj. organizowanie na płycie Rynku np. cyklicznych wystaw, festynów, imprez kulturalnych i rozrywkowych, przeglądu zespołów folklorystycznych oraz promowanie lokalnego rękodzieła, potraw regionalnych,

- ożywienie skansenu czyli Zagrody Czernikiewiczów poprzez organizowanie w nim występów zespołów folklorystycznych, warsztatów tkackich, garncarskich, gdzie prezentowane byłyby dawne lokalne obrzędy i zwyczaje świętokrzyskie (wesele, kusoki, darcie pierza, itp.),

- łączenie tradycji i edukacji z rozrywką, np. rekonstrukcja wydarzeń historycznych,

- stworzenie gotowego produktu turystycznego opartego na lokalnych zasobach, historii, tradycjach, walorach kulturowych i przyrodniczych (elementami przewodnimi mogą być: jarmark bodzentyński, tradycje tkackie, przetwórstwo, tradycyjne wyroby piekarnicze, targi końskie, Świętokrzyski Park Narodowy, miejsca pamięci narodowej, szlak historii kapliczek, walk narodowo-wyzwoleńczych, historia Żydów w Bodzentynie),

- budowanie pozytywnego wizerunku gminy poprzez organizowanie cyklicznych imprez, które swój początek miałyby w Bodzentynie, a docierałyby do różnych zakątków gminy w zależności od tematu przewodniego imprezy (np. poznawanie walorów krajobrazowo-przyrodniczych gminy z różnych punktów widokowych jak: Góra Barbara, Góra Miejska, Podlesie przemieszczając się różnymi środkami transportu typu: busy panoramiczne, meleksy, bryczki czy też organizowanie rajdów pieszych i rowerowych),

- organizowanie zajęć sportowych, rekreacyjnych w oparciu o kluby sportowe i stowarzyszenia,

- objęcie działaniami rewitalizacyjnymi upadającej szkoły ponadgimnazjalnej (dawne LO), np. poprzez program stypendialny, organizowanie dodatkowych kursów (np. prawa jazdy), dostosowanie profilu kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy, szkoły zawodowej, współpracy z przedsiębiorcami w celu możliwości odbywania praktyk i staży zawodowych,

Wśród problemów, który ograniczają integrację społeczną oraz hamują rozwój zainteresowań i spędzania czasu wolnego wymieniano brak np. świetlic wiejskich na wsiach oraz niedostateczną bazę infrastruktury kulturalnej w samym Bodzentynie. Odpowiedzią na to mogłaby być rozbudowa Centrum Kultury przy Rynku Górnym (dodatkowe pomieszczenia na rozwijanie zainteresowań oraz próby zespołów i orkiestry, sala widowiskowa ze sceną, dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych) oraz budowa amfiteatru przy gimnazjum, gdzie mogłyby prezentować swój warsztat artystyczny lokalne zespoły folklorystyczne i śpiewacze. Oprócz działań rewitalizacyjnych w samym Bodzentynie należy pamiętać o innych miejscowościach gminy i np. okazji promocji miasteczka (nowe przewodniki turystyczne, albumy, trasy wycieczek, imprezy, festyny, itp.) zamieszczać informacje w materiałach promocyjnych czy też montować tablice informacyjne o historii i atrakcjach każdej miejscowości. Z uwagi na walory krajobrazowo-przyrodnicze, historię, liczne zabytki gminy, turystyka powinna być jednym z głównych działań przyczyniających się do rozwoju.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech