W dniu 06 czerwca 2016 r. (poniedziałek) Burmistrz Miasta i Gminy nie będzie przyjmował mieszkańców z powodu wyjazdu służbowego.

31 maja 2016 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł 176 umów o przyznaniu pomocy na budowę, przebudowę lub zmianę nawierzchni dróg publicznych, które zostały zgłoszone do dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc w wysokości niemal 14 mln Euro (61 432 000 zł) trafi do 82 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 9 powiatów i 73 gmin. W ramach 176 operacji objętych umowami, zostanie zbudowanych, przebudowanych lub zmodernizowanych ponad 450 odcinków dróg, usytuowanych w 446 miejscowościach. Wśród tych 73 gmin, którym przyznano dofinansowanie jest również Bodzentyn. Burmistrz Dariusz Skiba podpisał 5 umów o dofinansowanie 16 odcinków dróg na terenie naszej gminy. Przyznana kwota dofinansowania to 1 334 580 zł, co stanowi 63,63% kosztów inwestycji wynoszącej ogółem 2 097 412,73 zł.  

W wyniku rozstrzygniętego przetargu, który odbył się w dniu 2 maja br. Gmina Bodzentyn podpisała umowy z wykonawcą robót budowlanych tj. firmą BUDROMOST – STARACHOWICE, na zmianę nawierzchni dróg z gruntowych bądź szutrowych na asfaltowe. W roku bieżącym będą przebudowane następujące odcinki dróg:

 1. łącznik Psary Kąty – Podlesie długości 625 mb,
 2. Kapkazy przez wieś na długości 350 mb,
 3. łącznik Śniadka Druga – Śniadka Trzecia długości 570 mb,
 4. w Wilkowie szutrowy odcinek 290 mb od kaplicy w kierunku ul. Stara Wieś oraz ul. Łysogórskiej
 5. Kopciowiec na odcinku długości 400 mb.

W roku przyszłym firma BUDROMOST wykona kolejne odcinki dróg gminnych tj.: w miejscowości Orzechówka, Śniadka Pierwsza, ul. Błotna i Podgórska w Bodzentynie oraz łączniki ul. Łysogórska – Grabowa i Wiącka – Wzdół Rządowy.

Na pozostałe drogi, na które Gmina ma przyznane dofinansowanie, zostanie ogłoszony nowy przetarg. W 2017 roku są planowane do realizacji: w Św. Katarzynie ul. Spacerowa i Świętokrzyska, droga do ujęcia wody w msc. Wzdół-Parcele oraz 2 łączniki od drogi wojewódzkiej do Kamieńca. Ogółem ze środków PROW 2014-2020 na terenie Gminy Bodzentyn będzie wybudowane ponad 7 km dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej.

W ramach przeprowadzonego na przełomie grudnia 2015 r. i stycznia 2016 r. naboru wniosków, gminy i powiaty z Województwa Świętokrzyskiego złożyły łącznie 230 wniosków. Warunkiem uzyskania dofinansowanie było połączenie jednostek osadniczych z istniejącą siecią dróg publicznych. Wszystkie wnioski Gminy Bodzentyn (5) spełniały warunki programu i znalazły się na liście rankingowej zatwierdzonej przez Zarząd Województwa (więcej na: http://www.prow2014-2020.sbrr.pl/)

J. Gawlik

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” realizuje działania wyznaczone w Planie Komunikacji, które mają zapewnić dotarcie do mieszkańców z aktualną informacją na temat możliwości pozyskania dofinansowania ze środków LGD, wspierać mieszkańców doradztwem na różnych etapach przygotowania i realizacji projektów. 

Od czerwca w naszej gminie będą odbywały się dyżury pracownika i członka Zarządu LGD, w każdy wtorek w godzinach 8.30 - 10.30 w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie,
ul. Rynek Górny 11.

 

25 maja w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie odbyła się pierwsza studencko-doktorancka konferencja, zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Miasto i Gminę Bodzentyn, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Turystyki oraz Społeczną Radę Kultury,  Ochrony Dziedzictwa Kulturowego
i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn.

Na konferencję oprócz radnych, zaproszonych gości, mieszkańców, licznie przybyły dzieci i młodzież, dla których udział w tym wydarzeniu
z pewnością był nietypową lekcją historii.

Tematem przewodnim spotkania były „Bitwy i potyczki w regionie świętokrzyskim w XIX i XX wieku”. Konferencja stanowiła niepowtarzalną okazję do zaprezentowania prowadzonych badań, rozważań, spostrzeżeń przez młodych i ambitnych naukowców.

Wśród wykładów można było wysłuchać referatów m.in. o bitwach powstania styczniowego, o sytuacji
w gminach świętokrzyskich, a także wykładów, których tematyka była bliżej związana z naszą gminą Bodzentyn.

Konferencja składała się z trzech części. Na koniec każdej z nich uczestnicy zadawali pytania do prelegentów, dzięki czemu rozgorzała niejedna dyskusja.

Spotkanie otwierała  wystawa prac graficznych Michała Lisowskiego, studenta Instytutu Historii UJK, która powstała specjalnie na tę okoliczność. Przedstawiają m.in. Mariana Langiewicza, sylwetkę powstańca, a także widoki Kielc z okresu IX i XX wieku.

Ważnym elementem konferencji obok wystąpień studentów i doktorantów, były także wystąpienia przedstawicieli różnych instytucji. Gościnnie z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach,
mjr dr Tadeusz Banaszek przedstawił uczestnikom konferencji prezentację na temat „Przygotowanie województwa kieleckiego do wojny w 1939 roku”, a przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej z delegaturą w Kielcach, dr Marek Jedynak zaprezentował pt. „Bitwy i potyczki partyzanckie na Kielecczyźnie w latach 1943-1944”. Nie brakło również wystąpień pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz Mauzoleum w Michniowie. Dr hab. prof. UJK Urszula Oettingen zaprezentowała „Miejsca pamięci z lat I wojny światowej w regionie świętokrzyskim jako źródła historyczne”, natomiast pracownik Mauzoleum w Michniowie mgr Ewa Kołomańska, pielęgnując pamięć o bohaterach przygotowała prezentację poświęconą „Pamięci bohaterów…  upamiętnienie uczestników walk niepodległościowych w XIX i XX wieku na terenie miasta i gminy Bodzentyn”.

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba złożył podziękowania wszystkim zaangażowanym w organizację konferencji.

Opiekun studentów dr Edyta Majcher-Ociesa, mocno zaangażowana w organizację konferencji, gorąco podziękowała władzom gminy i dyrektorowi MGCKiT za wsparcie tej inicjatywy i pomoc w organizacji. Złożyła również podziękowania sekretarzowi konferencji Tomaszowi Świątkowskiemu, studentowi IH UJK za aktywny udział podczas jej organizacji.

Organizatorzy zapowiedzieli, że konferencja o tematyce  historycznej nie będzie ostatnim takim wydarzeniem w gminie Bodzentyn. Planowana jest kolejna w przyszłym roku.

Za udział, zaangażowanie, rozmowy, wymianę spojrzeń i doświadczeń serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji. Miejmy nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom zachęcimy nie tylko młodych ludzi, ale również mieszkańców do większej aktywności społecznej.

„Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia.”
/Cyceron

 Zapraszamy na relację zrealizowana przez telewizję świętokrzyską:

http://www.tvswietokrzyska.pl/powiat-kielecki/bodzentyn/item/17463-lekcja-historii-w-bodzentynie.html

Zachęcamy do uczestnictwa w honorowym oddawaniu krwi, które odbędzie się 05 czerwca 2016 r. w godzinach od 9.00-12.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bodzentynie, Rynek Górny 1. 

Organizatorem zbiórki krwi są Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz Stowarzyszenie „Łysica-Sabat” przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Krew jest lekiem, którego niczym nie można zastąpić. Podawana jest w stanach zagrożenia życia. Najnowocześniejsze i najbardziej skomplikowane zabiegi operacyjne nie byłyby możliwe, gdyby nie było krwi. Jedynym źródłem krwi są zdrowi ludzie którzy rozumieją, że oddanie krwi to rodzaj rodzaj posłannictwa i dar dla drugiego człowieka.

 

Władze Samorządowe Miasta i Gminy Bodzentyn oraz rodziny pomordowanych zapraszają w dniu 1 czerwca 2016 r. (środa) na uroczystości związane z uczczeniem pamięci ofiar Pacyfikacji Bodzentyna

 

Wieloletnie starania mieszkańców Leśnej-Starej Wsi o remont przepustu w ciągu drogi powiatowej na strumyku tzw. Zimnej Wodzie zostały uwieńczone powodzeniem. Dzięki pomocy finansowej Miasta i Gminy Bodzentyn Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach mógł przystąpić do rozpoczęcia prac.

Na sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie, która odbyła się w 24 maja w Szkole Podstawowej w Leśnej, radni podjęli uchwałę o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 67 700,00 zł na budowę nowego przepustu. Należy zaznaczyć, że jest to połowa sumy kosztu prac remontowych, która wyniesie w całości 135 567,53 zł.

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „Kawecki” S.C. z Ćmińska w gm. Miedziana Góra, które przed dwoma tygodniami rozebrało pozostałości starego przepustu, będącego w złym stanie technicznym, i zaczęło budowę nowej konstrukcji żelbetowej.

Jak przekonaliśmy się na miejscu prace postępują szybko, jest więc szansa, że zostaną wykonane wcześniej niż przed planowanym zakończeniem w końcu lipca 2016 r.

Autorzy fot. Urszula Oettingen, Mirosław Oettingen

Szanowni Państwo! Z okazji Dnia Pracownika Samorządowego pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim samorządowcom, a w szczególności pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie oraz pracownikom podległych jednostek.

W dniu 19 maja 2016 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Bodzentynie zorganizował Pierwszy Piknik Astronomiczny.

Celem pikniku było poznawanie zjawisk przyrodniczych poprzez doświadczenie. 

W trakcie imprezy poruszane było wiele zagadnień związanych z astronomią, ale też z innymi naukami przyrodniczymi, ściśle powiązanymi z tą tematyką.  Piknikowanie rozpoczęto o godzinie 16-tej.  Tuż po powitaniu Gości przez Pana Dyrektora Dariusza Kasprowicza, zaprezentowały się wschodzące gwiazdy z pobliskiego Publicznego Gimnazjum w Bodzentynie w występie tanecznym. Gdy występy artystyczne dobiegły końca, przyszedł czas na pierwsze spotkania z  gwiazdami na niebie. Z uwagi na wczesną porę  obserwacje rozpoczęto od obserwacji Słońca. Następnym punktem w programie Pikniku był wykład popularno-naukowy „Taniec życia ze śmiercią”, czyli wszystko o gwiazdach. Wygłosił go zawodowy astronom dr Janusz Krywult – pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Po wysłuchaniu wykładu, uczniowie uczestniczyli w pokazach doświadczeń wykonywanych przez uczennice ZSP w Bodzentynie. Oprócz wielu pokazów z fizyki, prezentowane były również doświadczenia z chemii i biologii. Dziękujemy Panu dr Grzegorzowi Czerwonce – mikrobiologowi z Instytutu Biologii UJK oraz Pani Annie Kicie - studentce biotechnologii na UJK oraz uczennicy ZSP Bodzentyn za przygotowanie próbki do pokazów.

 Niewątpliwą atrakcją tego Pikniku było mobilne planetarium Supernowa. Prelegentem  była astronom dr Monika Biernacka. Uczestnicy pikniku wzięli udział w seansie „Niebo dzisiejszej nocy”.  Seans planetaryjny był teoretycznym kursem przed kolejną z atrakcji, czyli obserwacjami nocnego nieba. W ramach obserwacji, uczestnicy zobaczyli za pomocą lunet i teleskopów Księżyc, największą planetę w Układzie Słonecznym – Jowisz wraz z trzema największymi, odkrytymi na początku XVII wieku przez Galileusza, Księżycami Jowisza. Obserwowano także jasne gwiazdy pojawiające się na wieczornym niebie.

W czasie trwania Pikniku można było się posilić kiełbaskami z ogniska oraz potańczyć na „Dyskotece pod gwiazdami”.

W pikniku naukowym wzięło udział ponad 100 osób. Wszystkim uczestnikom i gościom serdecznie dziękujemy za udział w tej naukowej uroczystości. Również składamy podziękowania wszystkim tym, bez których Piknik nie mógłby się odbyć bez wsparcia finansowego i materialnego.

Już teraz zapraszamy za rok na kolejne spotkanie z nieziemskimi ciałami
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bodzentynie.

Marcin Drabik

(szersza relacja dostępna na stronie internetowej szkoły)

Zdjęcia: /Archiwum szkoły

W kwietniu „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” podpisała umowę z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 7 gmin objętego jej działaniem. Pozyskała na wsparcie realizacji operacji kwotę 7,6 mln zł, z czego 50% środków zostanie przeznaczone na tworzenie miejsc pracy i rozwój przedsiębiorczości. Pozostała część zostanie przeznaczona na rozwój społeczny naszych gmin.

Jakie wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

W drugim półroczu 2016 roku planowany jest nabór wniosków na uruchamianie działalności gospodarczej. Osoby zainteresowane utworzeniem firmy będą mogły liczyć na wsparcie w wysokości 80 tysięcy złotych (będzie to premia wypłacana w dwóch transzach 70% i 30%). Zakres tematyczny  działalności jest bardzo szeroki (choć wykluczone jest wspieranie działalności dużej skali i premiowane będą działalności innowacyjne, w zakresie ochrony środowiska czy też wykorzystujące zasoby lokalne). Beneficjentami mogą być  osoby fizyczne z obszaru LSR, ubezpieczone w ZUS oraz w KRUS (z wyłączeniem osób ubezpieczonych w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie), które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie pomocy nie prowadziły działalności gospodarczej podlegającej przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie przedłożenie oraz poprawne zrealizowanie biznesplanu.  Wnioskodawca będzie miał obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymania go przez okres 2 lat od dnia wypłaty 2 transzy (w tym samo zatrudnienie).

Jakie środki na rozwój firm?

Zakres tematyczny wsparcia w tym przypadku również jest bardzo szeroki (wykluczone jest wspieranie działalności dużej skali i premiowane będą działalności innowacyjne, w zakresie ochrony środowiska czy też wykorzystujące zasoby lokalne). Beneficjentem może być mikro lub mały przedsiębiorca z obszaru objętego LSR, który wykonuje działalność gospodarczą podlegająca przepisom ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Wysokość dofinansowania może wynieść do 300 tys. zł. Formą wsparcia będzie refundacja nie więcej niż 70% części kosztów kwalifikowanych. Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie przedłożenie biznesplanu. Beneficjenci mają obowiązek utworzenia co najmniej jednego miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności ostatecznej.  Pomoc może być przyznana w tym zakresie tylko raz w okresie realizacji Programu. Pomoc może być przyznana beneficjentowi, który uzyskał premię na rozpoczęcie działalności gospodarczej po upływie 2 lat.

Pomoc na operację w tym zakresie jest przyznawana, jeżeli podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, albo upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy na podjęcie działalności gospodarczej.

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne  są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30 % pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

Jakie działalności nie będą wspierane?

Z pomocy w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania działalności gospodarczej nie mogą skorzystać osoby uruchamiające lub rozszerzające działalność w kierunku:

 • działalności usługowej wspomagającej rolnictwo i następująca po zbiorach;
 • górnictwa i wydobywania;
 • działalności usługowe wspomagającej górnictwo i wydobywanie;
 • przetwarzania i konserwowania ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • wytwarzania i przetwarzania koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcji chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 • produkcji podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • produkcji metali;
 • produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep z wyłączeniem motocykli;
 • transport lotniczy i kolejowy;
 • gospodarki magazynowej.

 Jakie jeszcze dotacje?

W drugim półroczu 2016 LGD planuje przeprowadzić nabory również na następujące działania:

 • Budowa, przebudowa, wyposażenie i doposażenie infrastruktury kulturalnej obszaru LSR, w tym w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym
 • Szkolenia i warsztaty w zakresie podwyższania kompetencji społecznych, aktywizacyjnych i zawodowych mieszkańców obszaru LGD, zwłaszcza dla grup defaworyzowanych
 • Szkolenia, warsztaty, kursy, dotyczące walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych i tradycji oraz innych potencjałów obszaru, w tym w obszarze ochrony środowiska, czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

O takie środki mogą starać się między innymi organizacje pozarządowe.

 

Szczegółowe informacje dotyczące naborów, kryteriów oceny wniosków można uzyskać w Biurze Zarządu „LGD – Wokół Łysej Góry” w Bielinach (ul. Partyzantów 3, 26-004 Bieliny) lub pod numerami telefonów: 41 260 81 53 oraz 606 666 339. Biuro w Bielinach czynne jest codziennie w godzinach 7.30-15.30, dodatkowo dyżur odbywa się w poniedziałki od 15.00 do 18.00.

W każdej z gmin członkowskich odbywać się będą dyżury pracownika LGD oraz członka zarządu, podczas, których będzie można skorzystać z doradztwa w powyższym zakresie.

Harmonogram dyżurów w gminach należących do Stowarzyszenia „LGD – Wokół Łysej Góry” zostanie udostępniony w terminie do 31 maja 2016 roku na stronie www.wokollysejgory.pl oraz stronach internetowych gmin członkowskich.

Regionalny Ośrodek Badania Opinii Publicznej w ramach projektu „Przyjazny Urząd 2016”, badał opinię wśród klientów Urzędu, a także opinię wśród pracowników.

Głównym celem wspomnianego projektu było postawienie diagnozy w zakresie społecznej recepcji jakości pracy Urzędu, poprzez bezpośrednie odwołanie się do opinii mieszkańców, które – jak powszechnie wiadomo – stanowią najcenniejsze źródło wiedzy.

 Poniżej prezentujemy raport, który szczegółowo pozwoli spojrzeć na działalność Urzędu Miasta i Gminy Bodzentyn przez pryzmat osobistych doświadczeń.

Ważną rolę w edukacji dzieci i młodzieży pełnią instytucje o charakterze kulturalno-oświatowym i naukowym. W dniu 16 maja 2016 r. uczniowie  Szkoły Podstawowej w Leśnej wraz z nauczycielami: Magdaleną Rozumek, Aleksandrą Mendak, Anną Telką-Maciejską, ks. Adamem Bałchanowskim odwiedzili Archiwum Państwowe w Kielcach.

Uczniowie w ramach kilkugodzinnych warsztatów z cyklu „Archiwa rodzinne” wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników archiwum: Paulinę Kraskę i Bartłomieja Gierasimowicza.  Zajęcia rozpoczęła prof. Urszula Oettingen, z inicjatywy której wspólnie z Dyrektorką Szkoły w Leśnej Beatą Kózką zorganizowany został wyjazd.

W pierwszej części  uczniowie wysłuchali prelekcji o roli archiwum jako instytucji  powołanej do gromadzenia, zabezpieczania i udostępniania materiałów archiwalnych. Na przykładzie akt wsi Leśna mogli zobaczyć jak wyglądają dokumenty i jakich spraw  dotyczą.  

Uczestnicy warsztatów obejrzeli pismo z 1936 r. mówiące o planach budowy szkoły w Leśnej, Dziennik Szkoły Ludowej w Leśnej z lat 1915/1916, Rejestr mieszkańców wsi Leśna-Stara Wieś, Podkonarze i Kamienna Góra z lat 30. XX wieku. Ta ostatnia księga wielkich rozmiarów wzbudziła największe zainteresowanie. W niej można było odnależć nazwiska krewnych uczniów biorących udział w spotkaniu.

Dzieci dowiedziały się czym zajmuje się genealogia – nauka pomocnicza historii badająca więzi rodzinne między ludźmi. Pod kierunkiem prowadzących uczyły się jak stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny, jak zbierać informacje, o co pytać rodziców i dziadków.

W drugiej części warsztatów uczniowie zwiedzali magazyny, gdzie przechowywane są  materiały archiwalne; dowiedzieli się jak skanować dokumenty, w jaki sposób je konserwować. Próbowali specjalnymi gumkami czyścić zabrudzone akta. Zobaczyli również jak czerpie się papier, służący do uzupełniania ubytków w dokumentach.

Na końcu wszyscy otrzymali upominki oraz pomoce pokazujące jak zrobić drzewo genealogiczne oraz dyplomy poświadczające udział w zajęciach: „Archiwum Państwowe źródłem poznania genealogii i historii rodziny”.

Spotkanie było niezwykłą lekcją, podczas której podkreślano znaczenie źródeł archiwalnych w odtwarzaniu historii państwa, społeczności lokalnych, ale też rodów i rodzin.

Szczególne słowa podziękowania należą się pracownikom archiwum, którzy z wielkim zaangażowaniem objaśniali zasady funkcjonowania tej ważnej dla kultury narodowej instytucji.

Urszula Oettingen

/Autorzy fot. Urszula Oettingen, Iwona Pogorzelska

Środowisko Świętokrzyskich Zgrupowań Partyzanckich Armi Krajowej PONURY-NURT oraz Związek Harcerstwa Rzeczpospolitej Obwód Świętokrzyski zapraszają na uroczystości WYKUS 2016.

Wykus

17 maja 2016r. w Szkole Podstawowej w Św. Katarzynie uroczyście obchodzono Święto Patronów. W tym roku przypada bowiem 10. rocznica nadania szkole imienia Poetów Doliny Wilkowskiej. Twórcy ludowi pochodzący z okolicznych wiosek, tj. Maria Cedro- Biskupowa i jej brat Jan Cedro, Katarzyna Zaborowska oraz Rozalia i Wojciech Grzegorczykowie na trwałe wpisali się w pejzaż naszego regionu, a swoją twórczością wzbogacili jego kulturę i tradycję.

Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem pani dyrektor Ewy Orzechowskiej, która przybliżyła  cel spotkania oraz przywitała szanownych gości:

Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn – Dariusza Skibę
Przewodniczącego Rady Miejskiej -  Wojciecha Kózkę
Dyrektora Miejsko–Gminnego Centrum Kultury i Turystyki  w Bodzentynie –  Marcina Sikorskiego
Księdza proboszcza Jarosława Majkę
Księdza profesora Zygmunta Noconia
Radnego – Józefa Kołomańskiego 
Emerytowanych nauczycieli szkoły
Przedstawicieli  Rodzin Patronów, w tym córkę Jana Cedro – Marię Borycką oraz syna Marii Cedro – Biskupowej – Stanisława Biskupa
Przedstawicieli klasowych Rad Rodziców wraz z  przewodniczącą Julią Markiewicz   
Grono Pedagogiczne  oraz uczniów

Następnie odśpiewano hymn szkoły, który powstał kilka lat po nadaniu imienia i towarzyszy ważnym szkolnym uroczystościom. Słowa hymnu to wiersz Marii Cedro Biskupowej pt. „Ziemio Kielecka”, do którego melodię skomponował nauczyciel muzyki – pan Robert Puchała.

Z kolei panie Monika Figiel i Beata Łapka odczytały spisaną wierszem historię szkoły ze zwróceniem uwagi na zmiany, jakie zaszły w ciągu ostatniego dziesięciolecia.

Program artystyczny przygotowali uczniowie klas I – VI pod opieką pani Magdaleny Skrzeczyny. Pan Robert Puchała zadbał natomiast o stronę muzyczną i wokalną. W scenariuszu wykorzystane zostały najbardziej znane wiersze poetów poświęcone najpiękniejszym i najciekawszym zakątkom naszego regionu, przyrodzie oraz królującej wśród gór Łysicy. Nie zabrakło wierszy satyrycznych i obyczajowych na temat sytuacji z życia codziennego. Uczniowie przygotowali też scenkę z udziałem  czarownicy i diabła Boruty – legendarnych, fantastycznych postaci nieodzownie kojarzących się z Górami  Świętokrzyskimi. Występ wzbogaciły  piosenki „ na ludową nutę”, a na zakończenie wszyscy wspólnie odśpiewali „Świętokrzyskie, jakie cudne”.

Mali artyści prezentowali się wspaniale i zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Uroku przedstawieniu dodały ludowe akcenty w strojach dziewcząt, a mianowicie barwne, kwieciste chusty i czerwone korale.

Po programie artystycznym głos zabrał burmistrz pan Dariusz Skiba, który podzielił się swoimi wrażeniami i  podkreślił  wyjątkowy charakter uroczystości, po czym  goście udali się na poczęstunek.

Magdalena Skrzeczyna

/Archiwum gminy, EŚ

 

 

 

 

 „Jak wspomnień czar
wraca dziś pamięć o tych,
których nie ma.”

Takie słowa, będące myślą przewodnią , przyświecały obchodom  Święta Patrona Wzdolskiej Szkoły.

Dnia 13 maja 2016 roku społeczność szkolna wspólnie z zaproszonymi gośćmi mogła godnie uczcić tych, których przed  21 laty wybrała sobie jako swojego patrona. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Szkoły Janusz Wojkowski. W gorących słowach  powitał osoby , które pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie: chrzestna sztandaru szkolnego pani Kamila Jarosińska , Burmistrz Miasta i  Gminy Bodzentyn  p. Dariusz Skiba, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bodzentynie p. Wojciech Kózka, Radni Rady Miejskiej w Bodzentynie p. Jadwiga Dulęba, Jolanta Moskwa, p. Stanisław Chrzęszczyk; przedstawiciele Rady Rodziców Ewa Łubek , p. Paweł Frąk.

Po słowach powitania nastąpił uroczysty Apel Poległych przed tablicami poświęconymi patronom szkoły.

Następnie uczestnicy uroczystości utworzyli orszak i  w asyście sztandaru szkolnego przemaszerowali do Kościoła Parafialnego we Wzdole, gdzie o godzinie 9.00 rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana przez Ks. Kanonika Stanisława Pichetę. Piękną homilię, na początku której wymienione zostały pseudonimy „ Wybranieckich”, wygłosił  ksiądz Tomasz Szota. Powiedział , iż Patrona nie wybiera się przypadkowo. Wybór patrona i pielęgnowanie jego ideałów zobowiązuje do postaw i zachowań opartych na miłości do Ojczyzny. Przypominając słowa  – BÓG - HONOR -OJCZYZNA – postawił pytanie, co dla nas żyjących współcześnie znaczy mieć honor, jaka jest nasza miłość do Boga i Ojczyzny?

Po Mszy Świętej dalsze uroczystości odbyły się w pięknie udekorowanej sali gimnastycznej . W zaprezentowanym przez uczniów  montażu  słowno – muzycznym można było  usłyszeć  o wydarzeniach, które wpisały się w dzieje naszego narodu. Słowa piosenki „Wybranieccy” napisane przez tych, którzy dali nam wolną Ojczyznę , przypomniały o tych, którym składamy hołd i podziękowanie.

Kolejnym punktem uroczystości był pokaz prezentacji „Żołnierze  Wyklęci”  przygotowany przez młodzież naszego gimnazjum pod kierunkiem p. Piotra Kita.

Uroczystą akademię z okazji Święta Patrona Szkoły przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: p. Taresy Strachowskiej – Sikora i p. Małgorzaty Tusznio – Lech. Oprawę muzyczną wraz z chórem szkolnym przygotował Tomasz Łukowiec. Dekorację stwarzającą atmosferę powagi i zadumy zaprojektowali i wykonali n-le : p. Alicja Łapka, p. Agata Pytel, p. Roman Pytel.

Część oficjalną zakończyło wystąpienie Burmistrza p. Dariusza Skiby, który podkreślał walory artystyczne programu oraz właściwe wychowanie patriotyczne naszej szkoły.

Na zakończenie uroczystości dyrektor Janusz Wojkowski poinformował, że  dnia 12 maja 2016 roku przedstawiciele uczniów wraz z nauczycielami złożyli wiązanki i zapalili znicze :

 • pod obeliskiem we Wzdole Rządowym upamiętniającym miejsce zamordowania przez hitlerowców 20 mieszkańców Wiącki i Kapkazów;
 • przy obelisku na Górze Św. Barbary upamiętniającym Wzdolskich członków oddziału „ Wybranieccy”;
 • przy pomniku znajdującym się obok szkoły, który poświęcony jest pomordowanym w okresie II wojny światowej mieszkańcom Gromady Wzdół Rządowy;
 • na zbiorowej mogile pomordowanych mieszkańców Wiącki, Kapkazów i Klonowa znajdującej się na miejscowym cmentarzu parafialnym;
 • na grobie wieloletniego kierownika wzdolskiej szkoły p. Józefa Kozłowskiego; 
 • na mogile p. prof. Róży Szafraniec - Komendanta  Wojskowej Służby Kobiet na  teren gminy Bodzentyn.

     Dyrektor złożył podziękowania wszystkim, dzięki którym uroczystość miała tak uroczysty przebieg: zaproszonym gościom, księżom, nauczycielom oraz uczniom. Myślę , że ten dzień  pozostanie na długo w pamięci nie tylko organizatorów, ale również i tych , którzy uświetnili ją swym przybyciem.

Teresa  Rynkowska

\

/Archiwum szkoły

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS