Upały są szczególnie niebezpieczne dla małych dzieci, ludzi w podeszłym wieku, chorych na cukrzycę, nadciśnienie i mających problemy z sercem.

 

W związku z utrzymującą się falą upałów, Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn apeluje do mieszkańców o ograniczenie zużycia wody z publicznej sieci wodociągowej do podlewania ogródków, trawników itp. w godzinach 7.00 - 21.00. Powyższe ograniczenie podyktowane jest dużym rozbiorem wody i przeciążeniem sieci wodociągowej co może powodować brak wody pitnej dla mieszkańców.

Dariusz Skiba

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

W dniu 21.06.2016 roku dokonano odbioru końcowych robót drogowych dotyczących zadania„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Śniadka gm. Bodzentyn” oraz „Przebudowa drogi znajdującej się w obrębie geodezyjnym Psary Kąty oraz Psary Stara Wieś”.

Drogi w miejscowościach Śniadka, Psary Kąty oraz Psary Stara Wieś od wielu lat znajdowały się w złym stanie technicznym. W okresie wiosenno – jesiennym poruszanie się po nich było wyjątkowo uciążliwe dla mieszkańców.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn- Dariusza Skiby, radnym oraz sołtysom realizacja inwestycji została uwieńczona sukcesem. Wartość zadania w Śniadce wyniosła 103.320,00 zł. Natomiast odcinek Psary Kąty - Psary Stara Wieś – Grabowa kosztował 47.222,77 zł. Kwoty te zostały w całości pokryte z pieniędzy przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg.

W ramach inwestycji w Śniadce wykonano podbudowę z kruszywa, warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, której grubość po zagęszczeniu wyniosła 5 cm, utwardzono pobocza kruszywem drogowym oraz wyczyszczono rowy z namułu oraz wyprofilowano dno rowu.

W ramach robót drogowych prowadzonych na drodze Psary Kąty - Psary Stara Wieś – Grabowa wykonano nawierzchnię tłuczniową, a także dokonano odmulenia rowu oraz wyremontowano zjazdy prowadzące na działki bezpośrednio przylegające do drogi

Remont dróg znacznie poprawił ich parametry techniczne, co znacząco wpłynęło na jakość użytkowania.

                                                                                                                                                        Marcin Chrzęszczyk

 

Kuratoryjne Konkursy Przedmiotowe to najważniejsze wydarzenia edukacyjne, poza egzaminami końcowymi w gimnazjach i testami szóstoklasistów w szkole podstawowej.

Tym bardziej cieszy fakt, iż Gimnazjum im. mjr. Jana Piwnika „Ponurego” w Bodzentynie znalazło się wśród najlepszych gimnazjów w powiecie.

Na tak wysoką pozycję zapracowali tegoroczni finaliści z następujących przedmiotów: biologii – Dominika Dadziak (opiekun Jadwiga Synowiec), chemii – Dominika Dadziak (opiekun Barbara Świetlik), fizyki – Dominika Dadziak (opiekun Kinga Urban), języka polskiego – Dominika Szafraniec (opiekun Monika Wnętrzak), historii – Jakub Wnętrzak (opiekun Dariusz Świetlik) oraz Marcin Hajduk (opiekun Artur Kleczaj).

Dominika Dadziak (klasa IIID) to aż potrójna finalistka. Należy wspomnieć, iż do tytułu laureata z biologii zabrakło jej jedynie 1 punktu. Nauczyciele, którzy z nią pracują zgodnie twierdzą, iż jest to uczennica bardzo sumienna, ambitna i inteligentna. Zawsze chętnie brała udział w zajęciach dodatkowych, a do sukcesu przyczyniła się również praca własna w domu. Dzięki zaangażowaniu i chęci opanowania treści nauczania wychodzących daleko poza podstawę programową, Dominika zdobyła wiedzę, która umożliwi jej lepszy start w dalszą edukacyjną przyszłość. Na czym, jak sama mówi, najbardziej jej zależy. Jest przygotowana do podjęcia nauki w wymarzonej szkole.

Kolejną finalistką, tym razem z języka polskiego, jest Dominika Szafraniec (klasa IIIA). Uczennica uzdolniona humanistycznie, ale z umysłem analitycznym, dzięki czemu gramatyka i teoria literatury nie stanowiły dla niej problemu. Bardzo dobrze poradziła sobie w II etapie kończąc go z wysokim wynikiem. Dominika najbardziej obawiała się części ustnej III etapu, gdzie należało samodzielnie przeprowadzić analizę i interpretację wylosowanego wiersza. Przygotowanie do tej części konkursu, jak twierdzi uczennica, dało jej najwięcej. Musiała wyćwiczyć nie tylko umiejętność analizowania interpretowania utworów poetyckich, ale także zaprezentowania swej wiedzy przed komisją.

Z historii bodzentyńskie gimnazjum może pochwalić się dwoma finalistami. Zarówno dla Jakuba Wnętrzaka (klasa ID) oraz Marcina Hajduka (klasa IIID) historia to przede wszystkim pasja, a wydarzenia historyczne stanowią inspirację do poszerzania swojej wiedzy, drążenia tematów, szukania ciekawostek. Konkurs wymagał od uczniów bardzo rozległej wiedzy historycznej, a także umiejętności interpretowania faktów. Obaj chłopcy zajęli w II etapie wysokie pozycje. Warto nadmienić, iż Jakub jest pierwszym uczniem tej szkoły, który osiągnął tak wysoki wynik już w klasie I, do tytułu laureata zabrakło mu 2 punktów.

Wszyscy Ci uczniowie wyróżniają się pasją oraz chęcią zdobywania coraz większej wiedzy. Na ich sukces składają się dodatkowe zajęcia z nauczycielami, godziny spędzone na nauce w domu oraz determinacja. Ważne dla nich było również wsparcie płynące z domu, od kolegów, koleżanek oraz to od pracujących z nimi nauczycieli. Potwierdzają, że opiekunowie zawsze służyli pomocą, wyjaśniali, tłumaczyli i motywowali.

M.Wnętrzak

Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna wraz ze Szkołą Podstawową w Leśnej pod dyrekcją Pani Beaty Kózki rozpoczęło realizację projektu „Pamiętajmy o naszych bohaterach”, w ramach zadania publicznego: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Projekt przewiduje trzy wycieczki edukacyjno-historyczne do muzeów i miejsc pamięci narodowej w regionie świętokrzyskim. Połączony jest z warsztatami, prelekcjami, konkursem fotograficznym i plastycznym prac wykonanych przez uczniów – uczestników wycieczek, pokazujących odwiedzane miejsca i muzealne eksponaty.

W dniu 16 czerwca 2016 r. uczniowie szkoły w Leśnej pod opieką nauczycieli: Barbary Czernikiewicz, Anny Telki-Maciejskiej, Aleksandry Mendak, Zofii Michty oraz kierownika projektu prof. Urszuli Oettingen zwiedzili Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku-Kamiennej.

Nazwa muzeum upamiętnia bohaterstwo i poświęcenie członków organizacji konspiracyjnej „Orzeł Biały”, która powstała w czasie II wojny światowej. Niestety, niedługo po jej zawiązaniu organizacja została rozbita przez Niemców, a w masowej egzekucji na Borze, przeprowadzonej w dniach 12–16 lutego 1940 r., większość konspiratorów została zamordowana.

W stylowym budynku zawiadowcy dawnej Huty „Rejów” w ramach wystawy „Barwa i Broń XX wieku” uczniowie oglądali zgromadzone w gablotach eksponaty z czasów I i II wojny światowej i tzw. zimnej wojny: indywidualne uzbrojenie strzeleckie, przedmioty codziennego użytku wykorzystywane przez żołnierzy w  czasie służby. Spośród najciekawszych eksponatów można wymienić pistolet Mauser C96 tzw. Czerwona dziewiątka czy niemiecki karabin automatyczny STG 44 (Sturmgewehr 44).W jednej z sal tzw. pociskowni zaprezentowano różnego rodzaju amunicję: artyleryjską, przeciwlotniczą, przeciwpancerną oraz pociski rakietowe.

Szczególne zainteresowanie uczniów wzbudziła ekspozycja plenerowa, będąca jedną z największych kolekcji militariów pod gołym niebem w Polsce, na której zgromadzono głównie sprzęt bojowy będący na wyposażeniu armii polskiej po 1945 r.

Wśród około 150 eksponatów wzrok przyciągały samoloty, czołgi, wozy pancerne, artyleria różnych kalibrów. Dzieci zwiedzały samolot transportowy Ił-14, w którym mogły zasiąść za sterami w kabinie pilotów. Na dłużej zatrzymały się przy kutrze torpedowym, noszącym w okresie swojej służby imię ORP ”Odważny”. Okręty tego typu należały do najszybszych jednostek pływających po Bałtyku. Z ciekawością oglądały uzbrojenie z okresu II wojny światowej, wydobyte z pól bitewnych. Do największych należy działo samobieżne Sturmgeschütz IV czy też podwozie niemieckiego czołgu PzKpfw V Panther.

Po zwiedzeniu wystawy odbyły się warsztaty plastyczne. Uczestnicy wycieczki malowali i rysowali obiekty, które wzbudziły ich największe zainteresowanie. Wykonane prace zostaną zaprezentowane podczas wystawy zorganizowanej po zakończeniu całego projektu.

Na zakończenie wycieczki nad zalewem przy ruinach wielkiego pieca Huty Rejów miało miejsce ognisko. Tutaj można było odpocząć, posilić się i podzielić wrażeniami.

Słowa podziękowania należą się Pani Dyrektor muzeum Monice Kowalczyk-Kogut oraz przewodnikom Albertowi Gajewskiemu i Dariuszowi Turkowi za profesjonalne i atrakcyjne pokazanie muzealnych zbiorów oraz doskonałe warunki do przeprowadzenia zajęć plastycznych.

Wycieczka była dla uczniów ważną lekcją historii, połączeniem ciekawej przygody z nauką. Misją Muzeum im. „Orła Białego” jest zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego z historią wojska i wojskowości, a także przekazywanie wiedzy o dziejach regionu i jego znaczącego wkładu w historię Polski. To się doskonale udało. Dzieci wykazywały wielkie zainteresowanie prezentowanymi obiektami. Tutaj po raz pierwszy mogły zobaczyć, dotknąć i zrobić zdjęcia wielu eksponatów znanych dotąd jedynie z filmów i ilustracji w książkach.

                                                                                                                                                                                                              Urszula Oettingen

Fot. Urszula Oettingen

W bieżącym roku 58. Ogólnopolski Harcerski Rajd Świętokrzyski odbył się pod hasłem „Cichociemni”. W ten sposób nawiązano do 75. rocznicy pierwszego zrzutu do walki w okupowanej Polsce Cichociemnych – Spadochroniarzy Związku Walki Zbrojnej/Armii Krajowej, który nastąpił w nocy z 15 na 16 lutego 1941 r. W grudniu 2015 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej jednogłośnie ustanowił rok 2016 Rokiem Cichociemnych, aby oddać hołd wszystkim Cichociemnym i przekazać pamięć o Nich kolejnym pokoleniom.

W rajdzie wzięło udział 650 harcerzy z całego kraju. Organizatorem rajdu był Hufiec ZHP Starachowice im. Stanisława Staszica i Kielecka Chorągiew ZHP im. Stefana Żeromskiego.

Siedmioma trasami od 2 do 5 czerwca 2016 r. wędrowali harcerze, poznając ziemię świętokrzyską. Komendantem piątej trasy był hm. Tomasz Łebek z 38. Starachowickiej Drużyny Harcerskiej im. Emilii Plater. Na szlaku piątej trasy prowadzącej z Nowej Słupi przez Święty Krzyż, Kakonin, Podlesie, Łysicę, Świętą Katarzynę, Miejską Górę, Bodzentyn znalazło się Siekierno-Podmieście. Około 120 harcerzy nocowało w stodołach u gościnnych gospodarzy: Leokadii Gołąbek, Andrzeja Kołomańskiego, Zofii Bugajskiej. Po rozlokowaniu w wyznaczonych kwaterach, wszyscy zgromadzili się przy ognisku zorganizowanym na posesji Bogdana Szafrańca.

Zebraną młodzież w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn przywitała prof. Urszula Oettingen – mieszkanka Siekierna-Podmieścia. Przypomniała historię walk o wolność w regionie świętokrzyskim. Zachęcając do odwiedzania pięknych okolic zwróciła uwagę na walory przyrodnicze i kulturowe obszaru Gór Świętokrzyskich i gminy Bodzentyn. Później harcerze przy dźwiękach gitary śpiewali piosenki: te tradycyjne harcerskie i te układane na bieżąco, w których dzielili się wrażeniami z przebytego szlaku; przedstawiali sceny z życia harcerskiego.

Następnego dnia rano harcerze żegnając się, dziękując gospodarzom za życzliwość i udzielony nocleg udali się przez Wykus i Rataje do Wąchocka, gdzie odbył się zlot wszystkich uczestników i uroczyste zakończenie rajdu. Tutaj też rozdano nagrody dla najlepszych patroli rajdowych na poszczególnych trasach. Nagrodę Wojewody Świętokrzyskiego na trasie V otrzymał patrol z Łódzkiej Drużyny Harcerskiej „Wataha”. Wręczyła ją Wojewoda Świętokrzyski Pani Agata Wojtyszek.

Mamy nadzieję, że za rok znowu spotkamy harcerzy na świętokrzyskich szlakach.

                                                                                                                                                                                                     Urszula Oettingen

Fot. Mirosław Oettingen

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn

 zaprasza na pierwszą

 Giełdę gołębi, ptactwa ozdobnego, drobiu
i zwierząt futerkowych w Bodzentynie

 która odbędzie się w ostatnią niedzielę czerwca tj. 26.06.2016 roku na terenie placu targowego przy ulicy Suchedniowskiej.

 Wszystkich serdecznie zapraszamy.

 Dla wszystkich wstęp wolny

START godz. 6.00

 

Impreza odbywać się będzie cyklicznie w każdą ostatnią niedzielę miesiąca zgodnie z zatwierdzonym „Regulaminem placu targowego przy ulicy Suchedniowskiej w Bodzentynie

 

W ramach promocji programu 500 plus 10 czerwca 2016 roku przy Placu Żwirki w Bodzentynie od wczesnych godzin rannych pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w specjalnie rozstawionym namiocie udzielali porad jak skorzystać ze świadczenia wychowawczego 500 plus. Każdy z zainteresowanych miał możliwość konsultacji z doświadczonym pracownikiem.

Całej akcji, która cieszyła się ogromnym powodzeniem przewodniczył v-ce wojewoda świętokrzyski Pan Andrzej Bętkowski.

Tuż po zakończeniu akcji v-ce wojewoda udał się do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie, gdzie wraz z Kierownikiem MGOPS-u Panią Beatą Dulębą zwiedził pomieszczenia, w których składane są wnioski oraz udzielana pomoc osobom zainteresowanym programem 500 plus.

Jak przyznaje Pani Kierownik, program 500 plus cieszy się dużym zainteresowaniem. Przyjmowanie wniosków odbywało się sprawnie o czym świadczył brak kolejek przed referatem. Dotychczas wpłynęły 983 wnioski, w odpowiedzi na które pracownicy referatu przygotowali już decyzje administracyjne, natomiast pierwsze świadczenia zostały wypłacone już w kwietniu.

Prosto z Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie v-ce wojewoda udał się do jednej z losowo wybranych rodzin w gminie Bodzentyn korzystającej z pomocy 500 plus, w celu wręczenia upominku oraz poznania opinii na temat wdrożonego programu.

 

 

W dniu 13 czerwca 2016 r. (poniedziałek) Burmistrz Miasta i Gminy będzie przyjmował mieszkańców od godziny 12.00

Każdy jubileusz jest ważnym świętem i wydarzeniem. Skłania  do refleksji, wspomnień i przemyśleń.

5 czerwca 2016 r. był szczególnym dniem dla członkiń i członków Koła Gospodyń Wiejskich we Wzdole, które uroczyście obchodziło jubileusz 90-lecia powstania.

Uroczystości rozpoczęły się  mszą świętą w kościele parafialnym we Wzdole. Odprawioną w intencji byłych i obecnych członkiń Koła oraz działaczy ludowych. Dalsze obchody jubileuszu odbywały się na boisku szkolnym Zespołu Szkół we Wzdole.  Maria Miziewicz obecna przewodnicząca Koła przedstawiła jego historię i dorobek. Ważnym punktem jej wystąpienia było uczczenie minutą ciszy zmarłych członkiń KGW. Wcześniej na grobach m.in. byłych przewodniczących Rozalii Szafraniec, Stanisławy Latała, Anny Szabla oraz Aleksandry Biskup, która odeszła od nas w ubiegłym roku, pozostawiając po sobie ogromną pustkę, gdyż do ostatnich swoich dni była zaangażowana w działalność kulturalną KGW i Wzdolskich Kołowrotków, zapalono znicze. Następnie głos zabrał Józef Szczepańczyk, który jest autorem książki ,,Ocalić od zapomnienia” i wystawy pod tym samym tytułem, która była prezentowana w budynku szkoły. Zarówno książka, która przedstawia historię, osiągnięcia, sukcesy i ogromny dorobek artystyczny KGW we Wzdole jak i wystawa cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Z okazji jubileuszu Koło Gospodyń Wiejskich otrzymało: odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej" nadaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego na wniosek starosty kieleckiego oraz medal "Za Zasługi dla Ruchu Ludowego im. Wincentego Witosa" nadany przez Naczelny Komitet Wykonawczy PSL. Gratulacje i życzenia płynęły z ust przedstawicieli  władz wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych. Nie zabrakło również życzeń od zaprzyjaźnionych kół, zespołów i stowarzyszeń.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna. Jako pierwsi wystąpili gospodarze wykonując kilka utworów ze swojego szerokiego repertuaru, a na zakończenie wspólnie ze swoimi następczyniami Stowarzyszeniem ,,Wzdolskie Kołowrotki” zaśpiewano hymn KGW. Dalsze prezentacje artystyczne wykonały: Dziecięcy Zespół Folklorystyczny Miniaturka ze Wzdołu, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z Bodzentyna, zespół Kopcownianki z Woli Kopcowej, zespół Pieśni i Tańca ,,Leśnianie”, zespoły śpiewacze ,,Dabrowa”, „Wolanie spod Łysicy”, ,,Wzdolskie Kołowrotki”, ,,Michniowianie”, ,,Świętokrzyskie Jodły”, chór kameralny ,,Quodlibet” oraz Marian i Halina Przeździeccy z zespołu "Wilkowianie”.                                                                                 

Poza wspaniałymi występami artystycznymi zespoły przygotowały potrawy na konkurs pn. ,,Najciekawsza potrawa z mleka i produktów mlecznych” zorganizowany przez Stowarzyszenie Wzdolskie Kołowrotki w ramach projektu pn. ,,Świętokrzyskie smaki ze Wzdolskiej Krainy” współfinansowanego przez Gminę Bodzentyn.  Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych, które mogły spróbować swoich sił w dojeniu krowy, czy pozjeżdżać na ogromnej dmuchanej zjeżdżalni. Wszyscy mogli spróbować swoich sił w licznych konkursach. Kilka konkursów dotyczących bezpieczeństwa na wsi przeprowadził Stanisław Golmento, który na stoisku  Państwowej Inspekcji Pracy wręczał ulotki, broszury informujące o zagrożeniach  i ich zapobieganiu na wsi. 

Koło Gospodyń Wiejskich we Wzdole Rządowym należy do najstarszych na Kielecczyźnie, zostało założone w 1925 r. Początkowo liczyło 16 pań, przewodniczącą była Rozalia Szafraniec. W okresie wojny zaprzestało funkcjonowania, a jego członkinie uczestniczyły w ruchu oporu. Wznowienie działalności nastąpiło w 1948 r. Przewodniczącą została Stanisława Latała. Po niej funkcję tą objęła Anna Szabla, która kierowała Kołem przez 20 lat. Od 1979 r. Kołu przewodniczy Marianna Miziewicz. Swoją działalność członkinie Koła koncentrowały na czterech obszarach ; rozwoju organizacyjnym, podnoszeniu poziomu życia i zdrowia na wsi, działalności oświatowej i kulturalnej oraz opieką nad dziećmi. Panie uczestniczyły w różnorodnych konkursach organizowanych przez instytucje państwowe, struktury kółkowe i samorządowe. Koło było wielokrotnie wyróżniane i nagradzane. W nagrodę otrzymywało sprzęt agd, narzędzia do uprawy warzyw, leczenia zwierząt gospodarskich. Prowadzono kursy kroju i szycia, racjonalnego żywienia, przetwórstwa owocowo-warzywnego, pieczenia ciast, tkactwa i makramy. Przez wiele lat była prowadzona zbiorcza odchowalnia piskląt. Integracji członkiń służyły wycieczki krajoznawcze, do teatrów i kina, organizowanie obchodów Dnia Kobiet i zabaw sylwestrowych. Koło organizowało opiekę nad dziećmi w okresie nasilonych prac polowych, dofinansowywało szkolne zabawy choinkowe, sfinansowało przyjazd teatru lalkowego. Środki finansowe na swą działalność uzyskiwało z nagród konkursowych, składek, loterii fantowej, darowizn instytucji oraz z opłat za  wypożyczanie naczyń na uroczystości rodzinne.  Mottem artystycznej działalności Koła stało się przesłanie „Ocalić od zapomnienia”. Działalność artystyczną rozpoczęto wkrótce po powstaniu koła. Utworzono zespół teatralny, który w okresie międzywojennym wystawiał głównie jednoaktówki. Po wznowieniu działalności po II wojnie światowej powrócono do tej działalności. Przy Kole założono amatorski zespół teatralny. Powstał także Zespół Pieśni i Tańca „Wzdolanie”, który w 1983 r. przekształcił się w zespół obrzędowy. Repertuar tego zespołu stanowią widowiska związane tematycznie z porami roku, wydarzeniami w życiu społecznym i osobistym, zajęciami i zawodami na współczesnej wsi nie występującymi. Kierująca od 1964 r. działalnością kulturalną Aleksandra Biskup opierając się na wywiadach przeprowadzonych z najstarszymi mieszkańcami wsi opracowała około dziesięciu scenariuszy widowisk : „Kusoki”, „Pieczenie chleba”, „Prządki”, „U powroźnika” , „Wieczór u Józwowej”, „Weselne dziady” i.in. Prezentowane na konkursach i przeglądach widowiska z uwagi na autentyzm, wierność odtworzenia zwyczajów oraz świętokrzyską gwarę zdobywały najwyższe laury. Aleksandra Biskup poszukiwań śladów przeszłości nie ograniczyła tylko do sfery kulturalnej. Gromadziła stare przepisy kulinarne w oparciu o które Koło przygotowywało potrawy na konkursy. Specjalnością Koła są takie potrawy jak : spyrok, pasternocek, męcybuły, maścibrzuch, zimiocorz, marchwiok i zalewajka.

Organizacja tak dużego wydarzenia kulturalnego wymaga nakładu, nie tylko pracy, ale również pieniędzy. Szczególne podziękowania należą się: Organizatorom (KGW Wzdół, Stowarzyszenie Wzdolskie Kołowrotki, Stowarzyszenie Gmina Bodzentyn-Nasza Mała Ojczyzna) , współfinansującym - Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Świętokrzyskiego Starostwu Powiatowemu w Kielcach, Gminie Bodzentyn oraz Bankowi Spółdzielczemu  w Kielcach. Dobra zabawa, wspaniała pogoda i uśmiechy wszystkich sprawiły, że obchody Jubileuszu 90 –lecia KGW ze Wzdołu przejdą do historii, jako wspaniałe wydarzenie, o którym będziemy długo pamiętać.

/KGW we Wzdole

/Archiwum prywatne

Proponowany porządek obrad

Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn informuje, że w dniach 7-9 czerwca 2016 roku odbędzie się ćwiczenie RENEGADE – SAREX 16/I z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności.

W ramach tego ćwiczenia nadany zostanie sygnał alarmowy (syrena) dotyczący zagrożenia z powietrza oznaczający:

Ogłoszenie alarmu: modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut.

Odwołanie alarmu: ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut.

 

Sygnały alarmowe

 

 

 

 

W dniu 1 czerwca 2016 r. w Bodzentynie uczczono 73 rocznicę pacyfikacji miasta przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej.

Obchody rozpoczęto uroczystą Mszą Świętą, w której uczestniczył Burmistrz Dariusz Skiba, Zastępca Burmistrza Andrzej Jarosiński, Dyrektor Miejsko – Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Marcin Sikorski, Przewodnicząca Społecznej Rady Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej Miasta i Gminy Bodzentyn Urszula Oettingen, radni, dyrektorzy szkół, nauczyciele, poczty sztandarowe oraz zgromadzeni mieszkańcy.

Po zakończeniu mszy procesja ruszyła na Rynek Dolny gdzie przed 73 laty miała miejsce wstępna selekcja mężczyzn przeznaczonych do rozstrzelania. Uczestnicy procesji przeszli w milczeniu aż do placu egzekucji koło zagrody Czernikiewiczów. Przy pomniku przedstawiciele władz miasta oraz przedstawiciele społeczności Bodzentyna złożyli w hołdzie pamięci pomordowanych, symboliczne wiązanki biało- czerwonych kwiatów i zapalili znicze.

W dalszej części uroczystości, przy dźwiękach orkiestry pod batutą Kazimierza Podrazy, procesja ruszyła na cmentarz parafialny. Przed mogiłą pomordowanych, zebrani modlili się za spokój dusz tych, którzy oddali swoje życie dla Ojczyzny.

Również w tym miejscu przedstawiciele władz miasta oraz przedstawiciele społeczności Bodzentyna złożyli w hołdzie pamięci pomordowanych symboliczne wiązanki biało- czerwonych kwiatów i zapalili znicze. Po złożeniu kwiatów głos zabrała Pani Maria Domańska – Nogajczyk wnuczka zamordowanego w pacyfikacji Bodzentyna 1943 r., przypominając wszystkim o tych tragicznych wydarzeniach.

Na koniec Burmistrz  Dariusz Skiba w swym przemówieniu podkreślił powagę chwili i jej znaczenie dla obecnych mieszkańców Bodzentyna oraz podziękował wszystkim za udział w uroczystości oraz pamięć o pomordowanych 1 czerwca 1943 roku w Bodzentynie.

 

 

/MGCKiT

Zapraszamy również na relację zrealizowaną przez tv świętokrzyską: 


http://www.tvswietokrzyska.pl/powiat-kielecki/bodzentyn/item/17560-pamiec-nie-zginie.html

 

Szanowni mieszkańcy,

W Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie,  15 czerwca 2016 roku o godzinie 16.00, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naborów wniosków o dotacje dla mieszkańców obszaru LGD.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

         W niedzielne popołudnie  29 maja,  Rynek Górny w Bodzentynie stał się oazą uśmiechu i dobrej zabawy dla najmłodszych,  w związku z  przygotowanymi  gminnymi  obchodami  Międzynarodowego Dnia Dziecka.

       Uroczystego otwarcia imprezy dokonał burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba oraz dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki w Bodzentynie Marcin Sikorski.  Życzenia szczęścia, spokoju, uśmiechu, radości oraz dobrej zabawy popłynęły zarówno do najmłodszych jak i do ich rodziców.  Jako pierwszy  na scenie  wystąpił znany już  zespół ,,Krejzolki”, który przedstawił kilka utworów ze swojego szerokiego repertuaru. Nad przygotowaniem zespołu od lat czuwa Pani Joanna Szyda. Następnie mogliśmy podziwiać dzieci z Akademii Tańca ,,Zameczek”. Dzieci pokazały swoje umiejętności w akrobatyczno- artystycznym układzie tanecznym. Grupa powstała pół roku temu i był  to jej  debiut przed własną publicznością. Grupę  prowadzi  instruktor tańca Artur Cieślik.  Występy naszych milusińskich zostały nagrodzone zasłużonymi, gromkimi brawami. Młodzi wykonawcy oprócz satysfakcji z występu, dostali również słodkości z rąk organizatorów.  Przez  następne  godziny  dzieci nie mogły narzekać na nudę. Organizatorzy zadbali, aby było dla każdego coś miłego.  Najmłodsi korzystali z kącika malowania twarzy, gdzie przeistaczali się w postacie z bajek lub ulubione zwierzątka. Wielu uczestników miało możliwość zrobienia pamiątkowego zdjęcia z fotobudki, a największą popularnością cieszyły się fotki z bajkową postacią Myszki Miki. Maluchy mogły  pobuszować w basenie z piłkami, przejść tor przeszkód lub pobujać się na bujakach lub poskakać na dmuchańcach. Nieco starsi uczestnicy imprezy z chęcią stali w długiej kolejce, aby spróbować swoich sił na ,, byku-rodeo” lub na segwayach.  Większość dzieci wybierała gry, zabawy i tańce proponowane przez animatorki z firmy ,,Prywatka dla Małolatka”.  Każdy kto brał udział w konkursach i zabawach otrzymywał symboliczny  upominek i dyplom. Na zakończenie festynu pojawiła się słodka niespodzianka w postaci ogromnego tortu. Wszyscy z uśmiechami na twarzy zajadali pyszne słodkości.

W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, aby nasze maluchy były zadowolone i uśmiechnięte, a gminne obchody Dnia Dziecka zapamiętały jak najdłużej.

/MGCKiT

Szersza fotorelacja dostępna na stronie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki.

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS