Zachęcamy przedsiębiorców z terenu gminy Bodzentyn do udziału w spotkaniu on-line dotyczącym Projektu.
 
Celem projektu jest zwiększenie świadomości znaczenia i korzyści z wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) w przedsiębiorstwie.

 

Grupa docelowa:

Do udziału w projekcie zapraszamy 490 kobiet i 400 mężczyzn pracujących w 445 mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, które chcą rozwinąć lub wdrożyć procesy GOZ.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2024 do 28.02.2027

Okres trwania rekrutacji: od 01.04.2024 do 31.12.2026

lub do wyczerpania środków przeznaczonych na wsparcie. Nabór będziemy prowadzili cyklicznie, raz na kwartał przez 14 dni.

Zakres wsparcia

Proponujemy trzy rodzaje ścieżek szkoleniowych, które różnią się od siebie poziomem zaawansowania. Szkolenia oraz usługi doradcze będą prowadzone zdalnie lub stacjonarnie i przygotują przedsiębiorstwa do wdrożenia lub rozwoju procesów GOZ.

Kwota wsparcia

Nie jest wymagany wkład własny przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie zostanie udzielone w ramach pomocy de minimis.

Wysokość dofinansowania przypadająca na 1 uczestnika/uczestniczkę zostanie obliczona indywidualnie na podstawie zdefiniowanych potrzeb szkoleniowych i doradczych.

Efekt udzielonego wsparcia:

Efektem szkolenia będzie uzyskanie kwalifikacji w zakresie zielonej ekonomii.

Efektem doradztwa będzie zaplanowanie albo zaprojektowanie nowego działania w przedsiębiorstwie, zgodnego z gospodarką o obiegu zamkniętym lub zmiany w dotychczasowych działaniach przedsiębiorstwa w zakresie GOZ.

Główny rezultat projektu

Liczba osób, które uzyskają kwalifikacje w zakresie zielonej ekonomii – 441 kobiet i 360 mężczyzn uczestniczących w projekcie.

 
 
 
 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA