Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach informuje, że w okresie wakacji 2024 roku organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rodziców (opiekunów prawnych), z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników, urodzone w latach 2009- 2017 (wiek dziecka 7-15 lat). Kasa zaplanowała bezpłatne dwa turnusy dla dzieci z terenu województwa świętokrzyskiego, w następujących terminach:

- 14.07.2024r.-03.08.2024r. w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu,

- 31.07.2024r.-20.08.2024r. — w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju dla dzieci z chorobami układu oddechowego.

Podstawą skorzystania z turnusu przez dziecko jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, który jest załącznikiem nr 1 do pisma. Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko. Do wniosku obligatoryjnie powinna zostać dołączona wypełniona informacja o stanie zdrowia dziecka stanowiąca załącznik nr 2 do pisma oraz oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego. Wzór wniosku dostępny jest również na stronie internetowej KRUS www.gov.pl/krus.

Dodatkowych informacji udziela Pani Justyna Kałucka pod nr tel. 15 8685153.

Wnioski należy składać do dnia 31.05.2024r.

 

Wzór wniosku o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2022r.

Informacja o stanie zdrowia dziecka i oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA