W ramach realizacji inwestycji pn. „ Bezpieczne Góry Świętokrzyskie – budowa infrastruktury służącej wzmocnieniu bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców gmin Związku Gmin Gór Świętokrzyskich” objętej zamówieniem „ Przebudowa dróg na terenie gminy Bodzentyn”, rozpoczął się drugi etap inwestycji, który obejmie przebudowę drogi – łącznik Dąbrowa Dolna i Dąbrowa Górna na brakującym odcinku o długości 720 mb.

Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

 • wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym;
 • wykonanie wykopów mechanicznych;
 • uformowanie i zagęszczenie nasypów;
 • profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne;
 • wykonanie warstwy odcinającej z piasku;
 • wykonanie podbudowy zasadniczej – warstwa dolna;
 • wykonanie podbudowy zasadniczej – warstwa górna;
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa wyrównawcza;
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego- warstwa ścieralna;
 • wykonanie pobocza utwardzonego kruszywem;
 • wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej;
 • opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania.

Jednocześnie w ramach tej samej umowy przebudowana zostanie droga wewnętrzna gminna Psary Kąty- Święta Katarzyna. W ramach zadania wykonane zostaną następujące roboty:

 • wykonanie robót przygotowawczych;
 • wykonanie robót ziemnych;
 • odmulenie istniejących rowów namułu;
 • wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej;
 • wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej;
 • wykonanie warstwy ścieralnej z kruszywa łamanego;
 • wykonanie robót wykończeniowych;
 • uporządkowanie terenu;
 • opracowanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji zadania.

Koszt przebudowy drogi Dąbrowa Dolna i Dąbrowa Górna to 369 148,29 zł brutto, natomiast koszt przebudowy drogi Psary Kąty- Święta Katarzyna wyniesie 480 124,30 zł brutto. Inwestycja finansowana jest ze środków własnych gminy Bodzentyn oraz środków pochodzących z Rządowego Funduszu „Polski Ład”: Program Inwestycji Strategicznych, edycja 1, pozyskanych przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich.

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA