Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Ostatnie z cyklu konsultacji społecznych dotyczących oczekiwań i potrzeb w zakresie rewitalizacji odbyło się w niedzielę 17 stycznia 2016r. w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki przy Rynku Górnym w Bodzentynie. Spotkanie prowadził P. Burmistrz Dariusz Skiba. Tym razem udział w konsultacjach wzięli w głównej mierze mieszkańcy miasteczka. Zebrani poznali propozycje działań Gminy odnośnie dalszego etapu rewitalizacji Bodzentyna. Znalazły się tu m.in.: przebudowa ul. Langiewicza i małej targowicy, zagospodarowanie terenu koło pomnika przy skrzyżowaniu ul. Kieleckiej i Suchedniowskiej, utworzenie ciągu pieszego wokół stawów biskupich oraz budowa amfiteatru przy gimnazjum. Pani Urszula Oettingen – przewodnicząca Społecznej Rady Kultury, Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego oraz Polityki Społecznej wskazała jakie są planowane działania rewitalizacyjne dotyczące ruin zamku oraz jego otoczenia, które w efekcie mają przyciągnąć turystów. Wśród zamierzeń inwestycyjnych znalazły się tu m.in. zabezpieczenie ruin zamku i murów obronnych przed dalszą destrukcją, podświetlenie murów, odsłonięcie pozostałości zamku poprzez wycięcie drzew na skarpie poprzedzone analizą widokową i studium krajobrazowym, przystosowanie wejścia do lochów zamku poprzez utworzenie rezerwatu archeologiczno-architektonicznego. Pan Marcin Sikorski – Dyrektor M-GCKiT przedstawił plany odnośnie kompleksowego remontu Centrum Kultury wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych. Propozycje te spotkały się z akceptacją, jednakże zabrani wskazywali również inne propozycje działań, które mogłyby być włączone do rewitalizacji. Były to głównie modernizacje dróg tj. ul. Pasieka, Piłsudskiego, Wąskiej, Czystej i Podmurze. Największym problemem jest jednak brak parkingu dla autokarów co powoduje, że miasteczko jest omijane na trasach turystycznych większych grup wycieczkowych. Propozycja Burmistrza utworzenia takiego miejsca parkingowego przy ul. Opatowskiej, poza ścisłym centrum miasteczka, spotkała się z akceptacją zabranych. Turysta chcąc zobaczyć największe atrakcje Bodzentyna zmuszony byłby do spaceru przez centrum zatrzymując się również w pobliskich sklepach czy punktach usługowych, co miałoby pozytywny wpływ na handel i obroty tych podmiotów.

Zebrani oprócz bezpośredniej dyskusji mieli okazje wypowiedzieć się w formie anonimowych ankiet na temat oczekiwań i potrzeb w zakresie rewitalizacji. Największe wskazywane problemy to:

- bezrobocie

- zanieczyszczone środowisko naturalne

- zły san techniczny obiektów zabytkowych i ich otoczenia

W celu ograniczenia negatywnych zjawisk gospodarczych ankietowani wskazywali:

- rozbudowę systemu wsparcia dla rodzin wielodzietnych w gminie oraz

- poprawę dostępu do usług zdrowotnych i rehabilitacyjnych

Ograniczeniu negatywnych zjawisk gospodarczych powinny służyć programy wsparcia finansowego oraz szkoleniowo-doradczego dla osób zainteresowanych tworzeniem własnej działalności gospodarczej

Wśród działań mających ograniczyć negatywne zjawiska przestrzenno-funkcjonalne, środowiskowe i techniczne wymieniono:

- budowę lub modernizację infrastruktury towarzyszącej typu chodniki, ścieżki rowerowe, parkingi, oświetlenie

- poprawę stanu obiektów zabytkowych i ich otoczenia oraz

- przystosowanie obiektów zabytkowych lub charakterystycznych dla regionu do nadania im nowej funkcji (kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej, itp.)

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech