Obchody upamiętniające 153. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego w Bodzentynie wpisały się w ciąg uroczystości zorganizowanych przez Związek Strzelecki „Strzelec” oraz Urzędy Miast i Gmin Szydłowiec, Suchedniów, Bodzentyn, Wąchock, Skarżysko Kościelne.

W dniu 23 stycznia 2016 r. uroczystości rozpoczęły się w Suchedniowie, skąd strzelcy i inni uczestnicy XXIII Marszu Szlakiem Powstańców 1863 r. wyruszyli w kierunku Bodzentyna. Po odpoczynku w Michniowie maszerujący zatrzymali się we Wzdole Rządowym. W Zespole Szkół im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” obejrzeli Jasełka przygotowane przez uczniów i wzięli udział w spotkaniu opłatkowym.

W Bodzentynie do strzeleckiej kolumny marszowej dołączyły poczty sztandarowe, zaproszeni goście, władze samorządowe, radni, mieszkańcy, grupy rekonstrukcji historycznej: Pułk Żuawów Śmierci z Buska-Zdroju pod komendą Roberta Osińskiego oraz „Kosynierzy”. Ministerstwo Obrony Narodowej reprezentował Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach ppłk Mirosław Smerdzyński.

Pochód pod narodowymi sztandarami, na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzentynie, przeszedł spod Urzędu Miasta i Gminy przez miasto udając się na Górny Rynek. Tutaj przeglądu oddziałów strzeleckich dokonał Komendant Marszu starszy inspektor Daniel Woś i Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn Dariusz Skiba.

W swoim wystąpieniu Burmistrz, witając przybyłych, podkreślił znaczenie obchodów kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego w utrwalaniu pamięci historycznej. Głos zabrała Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek oraz Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Maria Zuba. W swoich wypowiedziach zwróciły uwagę na rolę regionu świętokrzyskiego w walkach powstańczych oraz potrzebę stałego kultywowania polskich tradycji narodowych.

Głównym punktem obchodów było poświęcenie i odsłonięcie wiernej repliki polskiego Orła Białego z czasów niewoli narodowej na budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Turystyki. Poświęcenia dokonał proboszcz parafii Bodzentyn ks. dr Leszek Sikorski; aktu odsłonięcia Burmistrz Miasta Dariusz Skiba, Witold Comber – główny inicjator umieszczenia polskiego godła na bodzentyńskim Rynku, artysta rzeźbiarz Sławomir Micek.

Historię powstania godła – Orła Białego w nawiązaniu do wypadków Powstania Styczniowego przedstawiła prof. Urszula Oettingen.

Podniosłym elementem obchodów był odczytany Apel Poległych oraz salwa honorowa oddana przez Pułk Żuawów Śmierci.

W trakcie uroczystości nowi członkowie Związku Strzeleckiego „Strzelec” złożyli uroczyste przyrzeczenie strzeleckie. W imieniu Federacji Kapituły Równość-Wolność-Niepodległość Tradycji Powstania Styczniowego 1863 roku wręczono odznaczenia i dyplomy za trzykrotny i pięciokrotny udział w Marszu. Delegacje złożyły wieńce pod tablicą upamiętniającą wybuch Powstania Styczniowego i odsłoniętym Orłem Białym. Tego dnia na mogiłach powstańczych i osób walczących o niepodległość złożono kwiaty i zapalono znicze.

Po zakończeniu oficjalnej części patriotycznego święta wszyscy uczestnicy obchodów zostali przyjęci przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej w Bodzentynie, gdzie posilili się wojskową grochówką.

Następnego dnia uroczystości odbyły się w Wąchocku. Natomiast w bodzentyńskiej kolegiacie podczas nabożeństw modlono się za dusze poległych i zmarłych obrońców Ojczyzny.

Urszula Oettingen

Fot. Maria Cedro-Bąkowska, Mirosław Oettingen

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA