Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Szanowni Państwo

Przedstawiamy wysokość stawek podatkowych obowiązujących w 2024 roku na terenie Gminy Bodzentyn w porównaniu z innymi gminami miejsko-wiejskimi i wiejskimi. Jednocześnie informujemy, że od ponad roku Starostwo Powiatowe w Kielcach przeprowadza modernizację ewidencji gruntów i budynków we wszystkich miejscowościach naszej gminy. W wyniku tej modernizacji zaktualizowano ewidencję budynków, a na większości mniejszych działek wprowadzono tereny mieszkaniowe lub inne grunty, które jednocześnie zostały wyłączone z użytków rolnych. Grunty typu tereny mieszkaniowe lub inne grunty podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, który jest dużo wyższy niż podatek rolny. Na powyższe zmiany Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie nie ma żadnego wpływu, a jedynie właściciel działki może złożyć odwołanie do Starostwa Powiatowego w Kielcach.

Informujemy również, że od roku 2024 w przypadku własności małżeńskiej każdy podatnik (małżonek) otrzymuje identyczną decyzję podatkową, ale kwota do zapłacenia jest jedna. Wynika to z przepisów podatkowych oraz zaleceń pokontrolnych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

 

Zestawienie stawek podatkowych na 2024 r 1

Zestawienie stawek podatkowych na 2024 r 2

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Bodzentyn Sp. z o.o. oddaje do Państwa dyspozycji BEZPŁATNIE organiczny środek poprawiający właściwości gleby pn. ,,PUKOPLON'' wytwarzany na terenie Oczyszczalni Ścieków w Bodzentynie do zastosowania:

 • w uprawach polowych roślin rolniczych i rekultywacji gruntów zdegradowanych,
 • w uprawie roślin ozdobnych,
 • w zakładaniu trawników.

Zachęcamy do zapoznania się z załączoną kartą produktu oraz instrukcją stosowania.

 

OGŁOSZENIE

KARTA PRODUKTU

INSTRUKCJA STOSOWANIA

 

Bezpatny

Serdecznie zapraszamy na kolejny seans kinowy, tym razem do Wzdołu.

Już w najbliższy wtorek o godz. 18.00. Film - Koniec Świata czyli Kogel Mogel 4.

 

Kino 5324

W dniu 29 lutego br. Biblioteka Publiczna im. Adeli Nawrot i Centrum Kultury w Bodzentynie zorganizowała wyjątkowy seans kinowy, podczas którego mieszkańcy mieli okazję wspólnie spędzić czas oglądając kultowy film "Kogel Mogel 4". Wydarzenie to nie tylko dostarczyło rozrywki, ale także stało się doskonałą okazją do integracji lokalnej społeczności.
Atmosfera w Bibliotece i Centrum Kultury była pełna entuzjazmu, a licznie zgromadzeni mieszkańcy mieli możliwość wspólnego przeżycia nostalgicznej podróży do świata przygód bohaterów. Przy projekcji filmu nie zabrakło śmiechu i wspólnych komentarzy, co jeszcze bardziej podkreśliło wartość wspólnie spędzonego czasu.
Tego rodzaju inicjatywy nie tylko dostarczają rozrywki, ale również sprzyjają budowaniu więzi społecznościowej. Spotkanie przy ekranie kinowym stworzyło wyjątkową okazję do wymiany poglądów, wspomnień oraz nawiązania nowych znajomości.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach informuje o możliwości skorzystania z programy ,,Aktywny Samorząd".
Szczegółowe informacje można uzyskać:
MODUŁ I w pok. 38,39,122 lub pod numerami tel. 41 200 17 02, 41 200 17 04, 41 200 17 05.
MODUŁ II w pok. 122, poziom 1, lub pod numerem tel. 41 200 17 05.

Dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Piotr Żołądek uprzejmie informuje, że w dniach od 29.02.2024 r. do 15.03.2024 r. producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, mogą składać wnioski o udzielenie pomocy w formie dotacji do powierzchni upraw rolnych, na których ww. niekorzystne zjawiska spowodowały utratę co najmniej 30% plonu.

Stawki pomocy

 1. 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe
  w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) na 1 ha tych użytków. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na 1 ha tych użytków wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki, oraz powierzchni upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, na których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;
 2. 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu i mniej niż 70% plonu, w tym wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi co najmniej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków oraz upraw owocujących drzew owocowych, owocujących krzewów owocowych lub truskawek, w których wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2023 r. przymrozków wiosennych, gradu lub huraganu;
 1. 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 1. 250 złna 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której szkody powstałe w wyniku wystąpienia w 2023 r. suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny spowodowały utratę co najmniej 30% plonu. i mniej niż 70% plonu, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi, wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Przeliczenie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy, konie lub gęsi na duże jednostki przeliczeniowe będzie dokonywane stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz.U. poz. 483 i 1653).

Nabór wniosków

Wnioski o udzielenie pomocy należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

 

Untitled 10

 

Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego w Kielcach zaprasza do udziału w "Konkursie z Jajem".
Regulamin oraz karta zgłoszenia do pobrania w załącznikach.

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Konkurs z Jajem 2024

Gmina Bodzentyn przystąpiła do realizacji w 2024 roku Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2024, realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowany do  osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz  dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,  których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.

Gmina Bodzentyn będzie realizować w 2024 r. moduł I i moduł II w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” –  edycja 2024.

MODUŁ I: świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej – na terenie Gminy Bodzentyn.
MODUŁ II: świadczenie usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego, które będą realizowane w domu pomocy społecznej świadczącym usługi wsparcia krótkoterminowego w formie pobytu całodobowego.

Mając na względzie powyższe informujemy osoby zainteresowane tą formą wsparcia
o możliwości wzięcia udziału w Programie, zgłaszając się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzentynie  ul. Suchedniowska 3,

 • Osobiście, w godzinach pracy Ośrodka:
  poniedziałek - piątek od 800 do 1500
 • na adres mailowy tut. Ośrodka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • można wysłać swoją deklarację wzięcia udziału w Programie za pośrednictwem poczty na adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie ul. Suchedniowska 3;  26-010 Bodzentyn
 • przez ePUAP

Prosimy w zgłoszeniu o podanie numeru telefonu, adresu mailowego lub adresu zamieszkania, żebyśmy się mogli z Państwem skontaktować.

Do przyznania usługi opieki wytchnieniowej będzie niezbędne przedłożenie kserokopii orzeczenia w przypadku osób, dla których te usługi będą świadczone:

 • w przypadku dzieci – orzeczenie o niepełnosprawności,
 • w przypadku osób dorosłych – orzeczenie ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 31 15 541

 

222

Gmina Bodzentyn przystąpiła do realizacji Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”- edycja 2024. Program dedykowany jest osobom niepełnosprawnym , legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i ma na celu wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczącego pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu społecznemu. Ponadto Program kierujemy również do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością może świadczyć swoje usługi 7 dni w tygodniu w ciągu 24 godzin na dobę:

1) osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną przysługuje limit godzin do wykorzystania w skali roku w ilości nie więcej niż - 840 godzin.

2) osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje limit godzin do wykorzystania w skali roku w ilości nie więcej niż - 720 godzin.

3) osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz dzieciom do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji przysługuje limit godzin do wykorzystania w skali roku w ilości nie więcej niż - 360 godzin.

Usługi asystenta mają usprawnić codzienne funkcjonowanie uczestnika programu jak również poszerzyć możliwość dostępu do korzystania z dóbr kultury (kino, teatr, galerie sztuki i inne).Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosi odpłatności.
Całkowity koszt Programu wynosi 1 120 200,72zł i finansowany jest w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawności” – edycja 2024  realizuje  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzentynie.

111

 

W dniach 23-24.02.2024 r. w Ropczycach odbył się Puchar Polski Juniorek i Juniorów, Seniorek i Seniorów w Sumo. Zawodnicy ZKS Champions Academy pokazali, że mają ducha walki godnie reprezentując nasz klub. Pierwszy raz w historii Champions Academy dziewczyny zdobyły medale w kategorii wiekowej juniorek i seniorek.
 
Po medale sięgnęły:
Klaudia Hajdenrajch - trzy brązowe medale,
2 w grupie wiekowej juniorek kat. +75 i kat. open, oraz 1 medal w grupie seniorek kat. open.
Wiktoria Płaczkowska - trzy brązowe medale, 2 w grupie wiekowej juniorek kat. 60 kg i 65 kg i 1 medal w grupie seniorek kat. 60 kg.
Julia Kowalik - dwa brązowe medale w grupie wiekowej juniorek kat. do 70 kg i 75 kg.
 
Tuż za podium uplasowali się:
Julia Hajdenrajch - dwa V miejsca w grupie wiekowej juniorek w kategoriach wagowych do 65 kg i 70 kg.
Bartłomiej Koziołek w najbardziej obstawionej kategorii wagowej do 92 kg V miejsce w grupie wiekowej juniorów.
 
W drużynowej klasyfikacji punktowej juniorek zajęliśmy pierwsze miejsce w Polsce.
 
Wielkie brawa i gratulacje dla Naszych zawodników!
 
Zbigniew Płaczkowski
 

Wyjątkowe uroczyste chwile miały miejsce podczas sesji Rady Miejskiej w Bodzentynie, która odbyła się w dniu 26 lutego 2024 roku. Posiedzenie było wspaniałą okazją do uhonorowania Przewodniczącej Rady Miejskiej Teresy Bzymek, która nieprzerwanie od 25 lat pełni ważną funkcję Sołtysa Sołectwa Celiny.

Podczas dzisiejszej sesji Rada Miejska, wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Bodzentyn Dariuszem Skibą, wręczyła Sołtysowi Teresie Bzymek grawerton okolicznościowy i kwiaty, wyrażając tym samym głębokie uznanie za jej długoletnią służbę na rzecz społeczności lokalnej. To symboliczne podziękowanie podkreśliło znaczenie roli sołtysa oraz świadczy o uznaniu dla osoby, która przez ćwierć wieku pełniła tę ważną funkcję.

Teresa Bzymek pełni funkcję sołtysa od dnia 21 lutego 1999 roku do chwili obecnej. Swoją służbę rozpoczęła w młodym wieku, wkładając w nią mnóstwo energii, zapału oraz zaangażowania. W ciągu jej długoletniej aktywnej działalności na rzecz sołectwa udało się zrealizować liczne inwestycje m.in. wybudowano Świetlicę Wiejską, boisko, kanalizację sanitarną, sieć wodociągową, wyremontowano i utwardzono odcinki dróg. Sołtyska jest zaangażowana w organizację wszystkich wydarzeń kulturalnych i sportowych w sołectwie. Warto nadmienić, że w ubiegłym roku w Celinach obok Świetlicy Wiejskiej wybudowano pomnik wraz z tablicą pamiątkową upamiętniającą mieszkańców Celin zamordowanych przez Niemców w 1943 r.  

Jednym z priorytetów działalności Sołtys jest pomoc drugiej osobie, troska o lokalną społeczność oraz dbanie o wizerunek sołectwa. Ponadto Sołtys Teresa Bzymek jest założycielem Stowarzyszenia ,,Miejska Góra” Na Rzecz Rozwoju Celin i Podgórza oraz Koła Gospodyń Wiejskich ,,Celinianki”. 

Funkcja sołtysa jest kluczowa dla harmonijnego funkcjonowania społeczeństwa lokalnego. Sołtysi pełnią istotną funkcję jako przedstawiciele mieszkańców, mediatorzy i osoby zaufane, odgrywając istotną rolę w podejmowaniu decyzji dotyczących lokalnych spraw. Ich praca wpływa bezpośrednio na kształtowanie wspólnoty i poprawę warunków życia mieszkańców.

Teresa Bzymek, pełniąc funkcję Sołtysa Celin przez tak długi okres, stała się nie tylko liderką społeczności lokalnej, ale także symbolem zaufania i oddania dla swoich sąsiadów. Jej zaangażowanie i wkład w rozwój sołectwa zasługują na szczególne wyróżnienie.

Sesja Rady Miejskiej była nie tylko wyrazem uznania dla jubilatki, ale także okazją do podkreślenia, jak istotną rolę odgrywają sołtysi w budowaniu społeczności lokalnej. Gratulujemy Teresie Bzymek i dziękujemy za jej długoletnią służbę oraz poświęcenie na rzecz dobra całej wspólnoty.

 

Wyniki ocen ofert i wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu: 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Zarządzenie

Protokół

Aktualizacja oferty

Oświadczenie o rachunku bankowym

 

Wyniki ocen ofert i wykaz przyznanych dotacji w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu: 
Działalności na rzecz poszerzania oferty kulturalnej oraz możliwości uczestnictwa w kulturze
Działalności na rzecz dzieci i młodzieży z gminy Bodzentyn w tym wypoczynku

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące dofinansowań. 

 

Od 20 lutego do 20 marca 2024 roku będzie można ubiegać się o środki na „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych”. Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z którego na ten cel wypłacono już ponad 275 mln zł na rzecz 3,6 tys. rolników.

Jak informuje dyrektor Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR – Piotr Żołądek o taką pomoc finansową będą mogli ubiegać się producenci rolni, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Wsparcie nie przysługuje jednak właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tys. stanowisk oraz chlewni, w których jest powyżej 2 tys. stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub więcej niż 750 stanowisk dla macior.

Limit pomocy na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 150 tys. zł. Poziom dofinasowania to standardowo 50 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez tzw. młodego rolnika – 60 proc.

Dyrektor Piotr Żołądek podkreśla, że otrzymaną pomoc będzie można przeznaczyć m.in. na budowę, przebudowę lub zakup zarówno zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych (np. gnojówka, gnojowica), jak i płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych (np. obornik), a w przypadku młodych rolników także zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek. Dofinansowaniu będzie podlegał również zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych.

Co istotne, podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP (1 DJP odpowiada jednej krowie o masie 500 kg) zobowiązane są do końca bieżącego roku kalendarzowego dostosować powierzchnię lub pojemność miejsc, w których przechowywane są nawozy naturalne, do wymogów określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Od 20 lutego do 20 marca 2024 r. dokumenty będą przyjmować oddziały regionalne i biura powiatowe ARiMR. Wnioski można będzie dostarczyć osobiście lub przez osobę upoważnioną, wysłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Więcej informacji na www.gov.pl/arimr

 

logo20ARiMR niebieskie znak

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

RSS

feed-image RSS
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech