Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

W dniu 19.06.2022 r. na ul. Rynek Górny w Bodzentynie (naprzeciwko remizy OSP) doszło do zapadnięcia się fragmentu nawierzchni z kostki brukowej. Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie dnia 20.06.2020 r. zawiadomił o tym zdarzeniu właściwe organy tj. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Kielcach oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Kielcach. Tego samego dnia pracownicy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeprowadzili kontrolę na miejscu zdarzenia i sporządzili protokół zawierający wytyczne dot. zabezpieczenia ubytku w nawierzchni oraz wykonania ekspertyzy, która wykaże przyczynę zaistniałego zdarzenia. Pracownicy Urzędu zabezpieczyli teren wokół powstałej wyrwy zgodnie z zaleceniami PINB. Gmina Bodzentyn zleciła wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonania ww. remontu za kwotę 3 900,00 zł. Przed przeprowadzeniem prac zlecono firmie Rurologia Stosowana - Projektowanie i Realizacja Inwestycji wykonanie ekspertyzy ustalającej przyczyny zapadnięcia się nawierzchni za kwotę 5 000,00 zł. W celu wykonania ekspertyzy dodatkowo zdemontowano nawierzchnię jezdni w zakresie ok. 20 m2 obejmującą teren wokół zapadliska, wykonano wykop w sposób uniemożliwiający dalsze osuwanie się gruntu w kierunku wykopu, zabezpieczono istniejącą infrastrukturę podziemną poprzez podwieszenie jej do belek ułożonych nad wykopem. Wykonanie tych robót wyniosło 6 531,30 zł. Biuro Projektowo-wykonawcze ,,DROGI I ULICE” wykonało na zlecenie gminy dokumentację zabezpieczenia zapadliska za kwotę 14 760,00 zł. Ponadto zlecono także wykonanie opinii technicznej dwóch budynków zlokalizowanych przy ul. Rynek Górny. Opinię wykonało Biuro Usług Projektowo-kosztorysowych i Ekspertyz Budowlanych za kwotę 1 845,00 zł.

Na początku września br. udało się oficjalnie zakończyć prace polegające na odtworzeniu nawierzchni Rynku Górnego w Bodzentynie. Firma Usługowo-Budowlana ,,Kdbud” zgodnie z projektem budowlanym sporządzonym przez Biuro Projektowo-Wykonawcze ,,DROGI i ULICE” oraz decyzją o pozwoleniu na realizację robót budowlanych na obszarze zabytku wydaną przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora zabytków w Kielcach uzupełniła ubytek oraz wykonała nową nawierzchnię drogi za kwotę 75 000,00 zł.

Jak można zauważyć, przeprowadzenie zaplanowanych prac było skomplikowane i czasochłonne, jednak powstały ubytek został w pełni uzupełniony, a nawierzchnia naprawiona. Dla Burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn usunięcie zapadliska był priorytetowym działaniem, ponieważ jak wielokrotnie podkreślał, zależało mu, aby w jak najszybszym czasie mieszkańcy mogli znów bezpiecznie przemieszczać się po Rynku Górnym.

 

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech