Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz Miasta i Gminy Bodzentyn do 31 maja, ma obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej w Bodzentynie raportu o stanie Gminy Bodzentyn za rok 2020. 

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim. 

W debacie nad raportem mogą zabierać głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Bodzentynie pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy (tj. do 27 maja do godz.15.15). Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba, że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby. 

Sesja, na której odbędzie się debata nad raportem o stanie Gminy Bodzentyn, planowana jest na 24 czerwca 2021 roku.

Zgłoszenie do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy Bodzentyn

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Raport o stanie gminy Bodzetnyn

Załącznik do Raportu o stanie Gminy Bodzentyn za 2020 rok

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech