Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

Rozpoczęły się prace przy przebudowie drogi powiatowej wraz z budową chodnika w Siekiernie-Podmieściu. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3.543.091 zł, z czego środki w wys. 2.080.400 zł pochodzą z Funduszu Dróg Samorządowych, z kolei środki z budżetu Miasta i Gminy Bodzentyn stanowią kwotę 260.050 zł. Pozostała cześć wartości zadania pochodzi z budżetu Powiatu Kieleckiego.

Zakres prac rozbudowy wskazanej drogi powiatowej na odcinku o długości 0,791 km obejmuje budowę chodnika oraz poszerzenie jezdni wraz z poboczem lewostronnym na całej długości chodnika. Co więcej, na długości budowanego chodnika zostaną również przebudowane zjazdy na posesje. Pod zjazdami na posesje i pola, które przecinają przebudowywane rowy otwarte, projektuje się przepusty z rur żelbetowych z prefybrakowanymi ściankami czołowymi. Odprowadzenie wody z jezdni odbywać się będzie przez odcinki odwodnienia liniowego. W tym celu na początkowym fragmencie budowy rzeczonego chodnika zaprojektowano odcinek kanalizacji deszczowej, do którego wprowadzane będą wody z przebudowywanych rowów oraz jezdni.

Mając na celu rozpoczęcie prac dokonano w ostatnich dniach pomiarów w terenie wyznaczających szerokość drogi i chodnika, rozpoczęto oczyszczanie poboczy z zieleni: drzew i zakrzaczeń.

Starania o pozyskanie środków na to zadanie zostały uwieńczone powodzeniem, o co ubiegał się Samorząd Miasta i Gminy Bodzentyn, miejscowa społeczność, jak również Stowarzyszenie Siekierno Nasza Ojczyzna, prowadzone przez prof. Urszulę Oettingen mieszkankę Siekierna-Podmieścia.

W ramach ogłoszonego przez Wojewodę Świętokrzyskiego i Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach lokalnych w Województwie Świętokrzyskim BEZPIECZNI NA 5+, w styczniu 2019 r. prof. Urszula Oettingen zgłosiła do tego programu fragment drogi powiatowej na odcinku od początku wsi Siekierno-Podmieście (od strony Leśnej) do wsi Siekierno-Stara Wieś. Na uwadze miała przede wszystkim budowę chodnika, wykonanie nowej nawierzchni drogi, remont przepustu oraz budowę muru oporowego przy niebezpiecznym zakręcie. Wniosek ten znalazł się na liście zadań rekomendowanych do realizacji.

Zakończenie prac przewidywane jest na jesień 2020 r.

Ponadto trwają również prace remontowe odcinka drogi powiatowej Bodzentyn-Leśna- Siekierno o długości 3,22 km, gdzie całkowita wartość zadania wynosi 1.260.566,85 zł, z czego kwota 1.008.453,00 zł pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, wkład Miasta i Gminy Bodzentyn wynosi 126.056,00 zł zaś Powiatu Kieleckiego 126.057,85 zł.

Prace na tym odcinku drogi obejmują m.in.: roboty rozbiórkowe i ziemne, mechaniczną ścinkę poboczy, wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjnej (MCE) metodą recyklingu, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, wykonanie w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego, remont przepustów pod drogami na skrzyżowaniach wraz z odbudową konstrukcji nad przepustami, remont przepustów zjazdowych, utwardzenie poboczy i zjazdów w granicach pasa drogowego, odmulenie przepustów pod zjazdami), oczyszczenie rowu drogowego z namułu, ustawienie barier ochronnych sprężystych. Robotami remontowanymi zostanie objętych 8 szt. skrzyżowań.

Termin zakończenia prac przewidywany jest do 31 lipca 2020 r.

Fot. Urszula Oettingen

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech