Witamy na stronie bodzentyn.pl   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie bodzentyn.pl Powered By GSpeech

A- A A+

W dniu 16.04.2020 roku w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie została podpisana umowa dotacji pomiędzy Gminą Bodzentyn, a Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka.

Na podstawie w/w umowy Gmina Bodzentyn zobowiązała się do przekazania Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Śniadka dotacji celowej w wysokości 1.088.584,19 zł celem realizacji projektu pn. „Podwyższenie jakości i efektywności edukacji w Szkole Podstawowej w Śniadce” nr projektu RPSW.07.04.00-26-0070/18 na działanie 7.4 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej” RPO WŚ 2014-2020. Dofinansowanie ze wskazanego programu operacyjnego wynosi 412.927,45 zł. Wartość inwestycji w zakresie robót budowlanych wynosi około 1.400.000,00 zł, natomiast wartość zakresu rzeczowego w tym zakupu IT oraz doposażenia szkolnych pracowni wynosi około 100.000 zł. Poza dofinansowaniem pozostałą część inwestycji finansuje Gmina w ramach dotacji celowej z budżetu gminy.

Zakres rzeczowy dotacji celowej obejmuje dofinansowanie zadań wyszególnionych w dokumentacji konkursowej związanej z dofinansowaniem w/w projektu, tj.:

a) rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., energii elektrycznej oraz powierzchnią utwardzoną, chodnikiem, pochylnią dla niepełnosprawnych.

b)wyposażenie obiektu edukacyjnego w sprzęt IT oraz pomoce dydaktyczne ( zakup monitorów interaktywnych, nowoczesnych pomocy dydaktycznych do sal przyrodniczych i matematycznych, zakup innowacyjnych programów do nauczania przedmiotów ścisłych.

Przypominamy, że 26.03.2020 r. Stowarzyszenie podpisało umowę z wykonawcą. Szkołę dla naszych dzieci rozbuduje firma GREI.

/DZ/

 

Poprzednie artykuły

Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie

ul. Suchedniowska 3

26-010 Bodzentyn

Bądź na bieżąco!

Zapisz się do naszego

NEWSLETTERA

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech