Świętokrzyski Park Narodowy

Świętokrzyski Park Narodowy obejmuje najwyższe pasmo Gór Świętokrzyskich - Łysogóry ze szczytem Łysicą (612 m n.p.m.), część Pasma Klonowskiego z Bukową Górą (483 m n.p.m) oraz dwa kompleksy leśne oddzielone od głównego korpusu parku. Góry Świętokrzyskie należą do najstarszych w Europie, wypiętrzyły się po raz pierwszy podczas kaledońskich ruchów górotwórczych (500-400 min. lat temu). Struktury geologiczne widoczne na tym terenie dokumentują ostanie 600 min. lat dziejów Ziemi. Rozpadające się kwarcyty tworzą największą osobliwość parku, położone na zboczach Łysogór pola kamienne zwane gołoborzami. Występują na nich zbiorowiska roślin niższych oraz charakterystyczna fauna bezkręgowców. W żywej przyrodzie parku zdecydowanie dominują biocenozy leśne. Lasy parku wykazują zróżnicowanie w zależności od wysokości, podłoża i ukształtowania terenu. Na grzbiecie i zboczach Łysogór rosną lasy bukowo-jodłowe, niżej występują także bory sosnowe, oraz mieszane sosnowo-dębowe, z udziałem jodły, modrzewia, świerka i buka. Na żyźniejszych siedliskach spotyka się grądy, a w miejscach podmokłych olsy i bory bagienne. W enklawie parku na Chełmowej Górze występuje drzewostan z dużym udziałem modrzewia polskiego. Flora parku liczy 670 gatunków roślin naczyniowych, 190 gatunków mszaków i 129 gatunków porostów. Na uwagę zasługuje liczny udział gatunków górskich. Świat zwierzęcy, reprezentowany jest przez ponad 4000 gatunków, w tym 210 gatunków kręgowców. Na uwagę zasługuje występowanie ok. 150 gatunków ptaków, oraz rzadkich bezkręgowców związanych z gołoborzami lub martwymi, butwiejącymi drzewami. Na obszarze parku znajdują się również zabytki kultury, niektóre sięgające czasów pogańskich.

Opłata za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego lub na niektóre jego obszary wynosi :
6,50 zł brutto za normalny bilet wstępu ważny 1 dzień;
3,25 zł brutto za ulgowy bilet wstępu ważny 1 dzień;
13,00 zł brutto za normalny bilet wstępu ważny 7 dni;
6,50 zł brutto za ulgowy bilet wstępu ważny 7 dni;

Jednodniowe bilety wstępu, zakupione w każdym z punktów sprzedaży, upoważniają w tym samym dniu do jednorazowego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych oraz na galerię widokowa na gołoborzu na Łysej Górze.

Siedmiodniowe bilety wstępu, zakupione w każdym z punktów sprzedaży, upoważniają do wielokrotnego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych oraz na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze, w okresie siedmiu dni od daty nabycia biletu.

Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku lub inne osoby na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora Parku. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet wstępu.

Opłata za wstęp do Parku pobierana jest w okresie od 1 kwietnia do 31 października. W pozostałe miesiące wstęp jest bezpłatny.

Opłat za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego nie pobiera się od:
- Mieszkańców gmin leżących w granicach ŚPN a także gmin z nim graniczących (gminy Bodzentyn, Bieliny, Górno, Łączna, Masłów, Nowa Słupia, Pawłów);
- Dzieci do 7 lat;
- Osób udających się do miejsca kultu religijnego.

Ulgowe bilety wstępu przysługują:
- Uczniom i studentom
- Emerytom i rencistom
- Osobom niepełnosprawnym
- Żołnierzom służby czynnej

Punkty sprzedaży biletów wstępu do ŚPN:
1. Brama wejściowa do ŚPN w Nowej Słupi. Punkt czynny od 1 kwietnia do 31 października codziennie od 9:00 do 17:00
2. Wejście na szlak czerwony w Świętej Katarzynie przy źródełku Św. Franciszka. Punkt czynny od 1 kwietnia do 31 października codziennie od 9:00 do 17:00
3. Galeria widokowa na gołoborzu. Punkt czynny od 1 kwietnia do 31 października codziennie od 9:00 do 17:00
4. Kasa ŚPN w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Sprzedaż biletów do ŚPN od 1 kwietnia do 31 października w dni powszednie od godz. 7:30 do 15:30. Przez cały rok w Kasie ŚPN są do nabycia wydawnictwa przyrodnicze oraz pamiątki.
5. Muzeum ŚPN na Łysej Górze. Sprzedaż biletów do ŚPN od 1 kwietnia do 31 października w godzinach otwarcia Muzeum

Więcej informacji na stronie podanej niżej:
www.swietokrzyskipn.org.pl

© UMiG Bodzentyn 2013, projekt: Michał Furmańczyk